NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Alle hens aan dek door invoering SEPA

Alle hens aan dek door invoering SEPA

Er zijn grote veranderingen op komst op het gebied van betalingsverkeer. Per 1 februari 2014 dienen alle Nederlandse bedrijven te voldoen aan de nieuwe standaarden die gaan gelden binnen de Single Euro Payments Area (SEPA). De SEPA omvat alle 27 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland, Noorwegen, Monaco, IJsland en Liechtenstein. Deze nieuwe standaarden worden ingevoerd om de bestaande ongelijkheden en grenzen tussen de verschillende landen op het gebied van betalingsverkeer weg te nemen. Zo ontstaat er één uniforme betaalmarkt.

Om tot één uniforme betaalmarkt te komen is er nieuwe regelgeving ingevoerd. Tot dusver had ieder land zijn eigen regels voor betalingsverkeer, maar om deze regels te harmoniseren en zo grensoverschrijdend betalingsverkeer te vergemakkelijken, is Richtlijn 2007/64/EG betreffende betaaldiensten in de interne markt vastgesteld. In het Engels is deze richtlijn bekend als de Payment Services Directive (PSD). In de richtlijn worden onder andere barrières weggenomen om toe te treden tot de betalingsmarkt. Zo heeft een instelling ex artikel 10 Richtlijn slechts één vergunning nodig om in de gehele Gemeenschap te opereren.  Tevens worden er specifieke eisen gesteld aan de informatievoorziening naar consumenten. Ook zijn de regels voor gebruikers en dienstverleners verduidelijkt, onder ander op het gebied van aansprakelijkheid.

Gezien het technische karakter van betalingsverkeer is de richtlijn niet voldoende om één uniforme markt te creëren. Ook verdere harmonisatie van (technische) standaarden is noodzakelijk. Daarom hebben de Europese banken verenigd in de European Payments Council (EPC) nadere afspraken gemaakt en frameworks opgesteld. Deze afspraken zijn vastgelegd in de SEPA Rulesbook. De frameworks hebben bijvoorbeeld betrekking op creditcards en betaalpassen (SEPA Cards-Framework) en op de verwerking van betalingen tussen banken (Clearing en Settlement Framework).  Afgesproken is om onderlinge gegevensuitwisseling met betrekking tot Europese overboekingen en incasso’s te baseren op de ISO 20022 standaard, zodat alle betalingssystemen gebruik maken van een uniform dataformaat. De EPC heeft richtlijnen gegeven ter implementatie hiervan.  Speciaal voor Nederlandse gebruikers heeft Betaalvereniging Nederland ook Nederlandse Implementatie Richtlijnen uitgegeven.

De veranderingen hebben gevolgen voor alle Europese bedrijven en zullen aanpassing van administratieve systemen en software vereisen. Enkele voorbeelden van veranderingen zijn:

 • De nieuwe ISO 20022 XML standaard voor betalingsopdrachten
 • Het verplichte gebruik van een International Bank Account Number (IBAN) in plaats van de huidige rekeningnummers. Een IBAN code bestaat uit 18 tekens en begint voor bankrekeningen bij Nederlandse banken met NL, gevolgd door de tweecijferige bankcode en vervolgens het persoonlijke rekeningnummer.
 • Een wijziging van de benodigde informatie voor incasso’s en overschrijvingen. Na invoering is er sprake van Europese incasso’s, waarover SEPANL een aantal factsheets heeft gemaakt.

Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld factureringssystemen, maar ook voor eenvoudige zaken zoals briefpapier en andere correspondentie.

In het Nationaal Plan Migratie SEPA van het Nationaal Forum SEPA-Migratie wordt gesteld softwareleveranciers uiterlijk per 1 oktober 2012 hun software moesten hebben aangepast. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze doelstelling is bereikt. Gezien de waarschuwing van de Nederlandsche Bank en IT brancheorganisatie IT Nederland (ICT~Office) aan softwaremakers dat de tijd dringt, lijkt dat er nog veel werk te verzetten is. Om de implementatie van SEPA te ondersteunen wordt daarom op 6 december een Nationale SEPA Conferentie georganiseerd, waar alle banken en eindgebruikers van SEPA kennis en know-how kunnen uitwisselen.

 

Auteur: Arjan de Jong

BRON: ict-office.nl, overopiban.online-newsroom.nl, dnb.nl. sepanl.nl, automatiseringgids.nl, betaalvereniging.nl, europeanpaymentscouncil.eu, eurlex.europa.eu, sepacongres.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Herman donderdag 29 augustus 2013 11:16

Als je systeem voor automatische incasso's nog niet voorbereid is op SEPA, dan loopt je grote financiële risico's. Bij bedrijven die daar niet goed voorbereid zijn op SEPA kan de inkomstenstroom stokken. http://www.koningenderaadt.nl/?p=635

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.