NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Adverteerders en reclame makers opgelet!

Adverteerders en reclame makers opgelet!

Naar aanleiding van het Ving-arest van het Europese Hof berichtte ik al dat de uitleg van een “uitnodiging tot aankoop” ruimer is dan tot dan toe vaak werd gedacht.

Zo stond in de oude toelichting op artikel 8.4 Nederlandse Reclame Code (“RCC”) inzake “uitnodiging tot aankoop” dat:
er dient sprake te zijn van een antwoord- of bestelmechanisme dan wel van een situatie waarin de consument direct ter plaatse of op afstand tot een transactie kan overgaan.

Uitnodiging tot aankoop
Gezien het Ving-arrest moest de toelichting hierop worden aangepast en dat is inmiddels gebeurd. Thans staat er:

“Onder uitnodiging tot aankoop wordt verstaan een commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van het product op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze vermeldt en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen. Als de reclame een antwoord- of bestelmechanisme bevat, is altijd sprake van een uitnodiging tot aankoop. Indien een dergelijk mechanisme ontbreekt, hangt het van de omstandigheden van het geval af of sprake is van een uitnodiging tot aankoop. Doorslaggevend is of de consument op grond van de informatie een besluit over een transactie kan nemen. Als in de reclame een product met een (vanaf)prijs wordt genoemd, beschikt de consument doorgaans over voldoende informatie om tot een transactie te besluiten.”

Waarom dient u nu op te letten?
Het komt er op neer dat als de informatie over het product (of de dienst) en de prijs ervan voor de consument voldoende is om een aankoopbesluit te nemen, er dan sprake van een uitnodiging tot aankoop. Hiervan is al sprake indien er de gemiddelde consument begrijpt om welk product of bepaald soort product het gaat en wat de prijs daarvan is.

Dan moeten in de reclame (advertentie, POS, billboard, commercial, website, banner, tweet, e-mail, e.d.) in beginsel de volgende informatie worden vermeld:

a.     de voornaamste kenmerken van het product;

b.    de naam en adres van de adverteerder;

c.     de prijs (berekeningswijze daarvan als prijs niet op voorhand kan worden gegeven (bijv. € 3,50 per 100 gr.), inclusief belastingen en de eventuele vracht-, leverings- of portokosten;

d.    de wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid inzake klachtenbehandeling, indien deze afwijken van de vereisten van professionele toewijding;

e.     herroepings- of annuleringsrecht (indien van toepassing).

In beginsel, omdat als het reclame medium  daartoe niet toereikend is (zoals wellicht een commercial, banner, tweet, afhankelijk van de hoeveelheid verplichte informatie), hoeft niet al deze informatie te worden verschaft en kan naar de informatie die niet kan worden vermeld, worden volstaan met “Vraag naar/Klik hier voor de voorwaarden” of “Klik hier voor meer informatie”.

Geen uitnodiging tot aankoop
Let wel er is geen sprake van een uitnodiging tot aankoop, als de informatie in de reclame te onduidelijk is, zodat de consument geen aankoopbesluit kan nemen.
Bijvoorbeeld: “Bij XX al een LCD 3D TV voor € 400!”. Onduidelijk blijft namelijk merk en type (grootte en andere specificaties).
Ook de advertentie “Al een Samsung TV voor € 400” is mijn inziens te onduidelijk, omdat in het midden blijft welk type TV (LCD, LED, Plasma, 2 of 3D en grootte) het is. Dit klan anders zijn als een foto van het product er bij is afgebeeld en zeker als het type-nummer erbij staat.

Aanwezigheid antwoord- of bestelmechanisme wel of niet relevant?
De Toelichting zegt nu ook (nog steeds) dat “Als de reclame een antwoord- of bestelmechanisme bevat, is altijd sprake van een uitnodiging tot aankoop.”
Mijn inziens is dit een verkeerde uitleg en implementatie van het begrip uitnodiging tot aankoop. Noch het Europese Hof, noch de advocaat-generaal in zijn Conclusie heeft overwogen dat in zo’n geval er altijd sprake is van een uitnodiging tot aankoop. Het enkele feit dat antwoord- of bestelmechanisme aanwezig is, betekent immers niet automatisch dat de consument een aankoopbesluit kan nemen op basis van de verstrekte informatie. En dat is het criterium. Alleen is gezegd dat het begrip uitnodiging tot aankoop ruim moet worden uitgelegd en niet beperkt.

Dit criterium houd mijn inziens wel in dat als de gemiddelde consument op basis van de informatie in de reclame een besluit kan nemen - omdat de consument meent dat de informatie toereikend is; ook al blijkt later dat een verkeerde inschatting te zijn - er al sprake is van een uitnodiging tot aankoop. De mogelijkheid dat de gemiddelde consument later in de winkel of op de website wel juist wordt geïnformeerd en alsnog een ander besluit neemt, doet daar niet aan af. Anders zou de bedoeling van de Oneerlijke Handelspraktijk-wetgeving daardoor makkelijk kunnen worden omzeild, door op een later moment wel de juiste c.q. volledige informatie te verstrekken.

Tot slot, in geval er geen sprake is van een uitnodiging tot aankoop, dan geldt met name nog steeds dat men niet mag misleiden door feitelijk onjuiste informatie c.q onvolledige informatie te verstrekken, informatie verborgen te houden of te laat te verstrekken.

BRON: SRC


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.