NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Aanbesteding: doorstartende BV wordt geen partij bij raamovereenkomst

Aanbesteding: doorstartende BV wordt geen partij bij raamovereenkomst

De Rechtbank Roermond heeft onlangs bevestigd dat het niet toegestaan is om een derde partij achteraf partij te laten worden bij een raamovereenkomst wanneer die raamovereenkomst het gevolg is van een aanbesteding. Ook niet wanneer de nieuwe partij de doorstart is van een gefailleerde BV die wel partij was bij de raamovereenkomst. Dit heeft te maken met het feit dat de aanbestedingsregels doorwerken in de hele opdracht en dus ook blijven gelden na afloop van de aanbestedingsprocedure.

Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft in 2011 na een aanbesteding met drie partijen (A, B en C) is een raamovereenkomst gesloten inzake onderhoud en renovatie aan rioolgemalen. Bij elke opdracht met een belang groter dan € 25.000,00 moet WBL aan ieder van de deelnemers een nadere offerte vragen. De partij met de laatste prijs krijgt dan de opdracht gegund.

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst is C failliet gegaan. Er is een doorstart gemaakt, waardoor een nieuwe C is ontstaan. De vraag die aan de rechter voorligt is of de nieuwe C in plaats van de failliete C treedt in de raamovereenkomst.

De rechtbank stelt voorop dat de aanbestedingsregels nog steeds relevant zijn voor de beoordeling van de vraag, ook al is de aanbestedingsprocedure al lang afgerond. Niet alleen maken de aanbestedingsdocumenten deel uit van de raamovereenkomst, ook brengt redelijke uitleg (Haviltex) van de overeenkomst mee dat daarmee rekening moet worden gehouden. De inschrijvers mochten er immers van uitgaan dat alle deelnemers aan de raamovereenkomst voldeden aan de minimumvereisten uit de aanbestedingsdocumentatie.

Omdat de nieuwe C niet heeft meegedaan aan de aanbestedingsprocedure en ook niet kan voldoen aan de minimumvereisten, wordt de nieuwe C onrechtmatig bevoordeeld als zij achteraf partij kan worden bij de raamovereenkomst. De rechter oordeelt dat WBL het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel schendt en dus onrechtmatig zou handelen als zij de nieuwe C toelaat tot de raamovereenkomst.

Dat de nieuwe C een doorstart is van de failliete C met grotendeels dezelfde werknemers en materieel, maakt dat niet anders. Het is immers een volledig nieuwe rechtspersoon.

Lees hier het hele vonnis

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.