NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • 2013 start met historische reorganisatie rechtbanken en gerechtshoven

2013 start met historische reorganisatie rechtbanken en gerechtshoven

Per 1 januari van dit nieuwe jaar is de gerechtelijke herindeling die voortvloeit uit de Wet van 12 juli 2012 tot Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) een feit. De wet beoogt de slagvaardigheid van de rechterlijke organisatie te verbeteren door het aantal arrondissementen en ressorten te verminderen alsmede in verband daarmee enkele wijzigingen aan te brengen in de bestuurlijke organisatie van gerechten en de inrichting van het openbaar ministerie. Mr. Erik van den Emster, Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, vat de noodzaak van deze herziening in een interview met Rechtspraak.nl in één zin samen: "De samenleving heeft recht op de hoogst mogelijke kwaliteit van de Rechtspraak tegen de laagst mogelijke kosten.” Van den Emster spreekt over een historische beslissing: na 200 jaar krijgt de rechtspraak een ander gezicht.

De 19 rechtbanken zijn per 1 januari 2013 samengevoegd tot 10 nieuwe rechtbanken. Door een fusie van de gerechtshoven van Arnhem en Leeuwarden gaat het aantal hoven van 5 naar 4. Per 1 april 2013 wordt de rechtbank Oost-Nederland nog gesplitst in de rechtbanken Overijssel (Almelo en Zwolle) en Gelderland (Arnhem en Zutphen). Dan zijn er dus 11 rechtbanken en 4 gerechtshoven. Klik hier voor de nieuwe kaart die de situatie per 1 april 2013 aangeeft. Overigens krijgt elke rechtbank, met uitzondering van Amsterdam, en elk Hof, wel meerdere zittingsplaatsen, die bij AMvB worden aangewezen. Hierdoor zou de rechtspraak zichtbaarder en toegankelijker moeten worden voor de burger. 

Over 5 jaar zal de Minister evalueren of de Wet heeft geleid tot de beoogde betere toegankelijkheid van de rechtspraak.

 

BRON: Rechtspraak.nl en NOvA (Advocatenorde.nl)


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.