NL EN

100e oppositiebeslissing BBIE

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft haar 100e oppositiebeslissing genomen. Het Bureau spreekt van "een kleine mijlpaal in de geschiedenis van het Bureau."

Het gaat om de beslissing "Op Volle Toeren". Het betrof twee identieke merken: OP VOLLE TOEREN (van het bekende Nederlandse muziekprogramma) tegen Op Volle Toeren, dat voor identieke en soortgelijke waren en diensten was gedeponeerd. De oppositie werd dan ook toegewezen.

Er speelden echter meerdere zaken in het conflict, zoals een depot te kwader te trouw en de uitleg van licenties, maar daar kon het BBIE in het kader van de oppositie niet nader op ingaan. Het gaat in de oppositieprocedure namelijk uitsluitend om de vraag of er verwarringsgevaar bestaat tussen het oudere ingeschreven merk en het betwiste depot en dit wordt op basis van registergegevens beoordeeld.

Sinds de (gefaseerde) invoering van de oppositieprocedure op 1 januari 2004 werden er van de 100 oppositiebeslissingen 36 toegewezen, 13 gedeeltelijk toegewezen en 51 afgewezen. Lees de 100e oppositiebeslissing hier.

BRON: BBIE.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.