NL EN

Pagina doorsturen

X

Deze pagina is succesvol doorgestuurd!

In deze in de internationale pers breed uitgemeten procedure stond de vraag centraal of het aanbieden van software resulteerde in een inbreuk op het auteursrecht van Buma/Stemra of anderszins tegenover Buma/Stemra onrechtmatig was. Op 22 maart 2002 beantwoordde het Hof Amsterdam beide vragen ontkennend: geen auteursrechtinbreuk, geen onrechtmatig handelen. Daarmee was Nederland het eerste land ter wereld waar peer-to-peer het groene licht kreeg. Het cassatieberoep dat Buma/Stemra vervolgens tegen het oordeel van het Hof instelde, is op 19 december 2003 door de Hoge Raad verworpen.

KaZaA: “SOLV behartigde van meet af aan al onze Europese zaken, zowel ondernemings- als procesrechtelijk. Zij hebben ons geadviseerd over strategie, structuur van de onderneming en technologie licentieovereenkomsten. Maar het belangrijkste is wel dat zij de baanbrekende zaak tegen Buma/Stemra voor ons hebben gewonnen; de eerste rechterlijke uitspraak die een aanbieder van peer-to-peer technologie vrijwaarde van aansprakelijkheid voor handelingen van de gebruikers van de technologie. Dit alles voor een fractie van de kosten die een vergelijkbare rechtszaak ons in de Verenigde Staten kost. De advocaten van SOLV zijn zonder twijfel de coolste, meest efficiënte en meest betrouwbare advocaten denkbaar.”