NL EN

De uitgeefbranche heeft nooit geschuwd voorop te lopen. Niet in het brengen van belangrijk nieuws, ook als dat omstreden kan zijn, en niet in het omarmen van nieuwe technologieën om het publiek te bereiken. Die technologieën ontwikkelen zich steeds sneller en de uitdaging ligt nu in het bereiken van de lezer via mobiele apparaten waarvoor innovatieve verdienmodellen moeten worden bedacht. SOLV helpt u graag die uitdagingen aan te gaan.

 

  • Cliënten:

-  (Online) Tijdschriften- en krantenuitgevers

-  Boekenuitgevers

-  E-book aanbieders

-  Auteurs en vertalers

-  Journalisten

-  (Online) Boekwinkels

-  Nieuwssites

-  Weblogs  

 

  • Diensten:

- Het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van uitgeefovereenkomsten, auteurscontracten, gebruiksvoorwaarden voor (mobiele) online content en licentieovereenkomsten

- Het voeren van gerechtelijke procedures over de vrijheid van meningsuiting vs. de bescherming van de persoonlijke levensfeer of de eer en goede naam, over stukgelopen samenwerkingen, het gebruik van beeldmateriaal of over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten

- Juridische adviezen over het licentieren of overdragen van intellectuele eigendom, privacybescherming, de aansprakelijkheid voor andermans content en de afdracht van auteursrechtvergoedingen aan collectief beheersorganisaties

- Alternative Dispute Resolution zoals mediation en arbitrage

- Lezingen en presentaties over nieuwe wetgeving, trends in de rechtspraak of de juridische implicaties van nieuwe technologieën in de uitgeefbranche

  • Contact:

Thomas van Essen