NL EN

Outsourcing kent een heleboel verschijningsvormen, variërend van het afstoten van een paar ICT-activiteiten tot de overdracht van een compleet datacenter inclusief al het personeel. Outsourcing kent vele verschillende juridische aspecten, zeker als een geheel datacenter wordt overgedragen. Omdat outsourcing in de regel ook een grote mate van afhankelijkheid creëert tussen de betrokken partijen, is het belangrijk om met name een goede governance structuur op te zetten alsmede waarborgen te bieden omtrent continuïteit en kwaliteit. Een goede benchmark procedure dient eveneens niet vergeten te worden. Duidelijk mag zijn dat grote outsourcingtrajecten alleen goed begeleid kunnen worden door gespecialiseerde juristen die over de nodige ervaring beschikken.

 

  • Cliënten:

-  Outsourcing dienstverleners

-  Outsourcing afnemers

-  Consultants

 

  • Diensten:

- Begeleiding en coödinatie van het gehele outsourcingtraject

- Opstellen, beoordelen en onderhandelen van outsourcingovereenkomsten

- Juridische adviezen over outsourcing

- Geschillenbeslechting (mediation, ADR (arbitrage) en gerechtelijke procedures) ten aanzien van conflicten over outsourcing projecten

- Lezingen en presentaties met betrekking tot outsourcing


  • Contact:

Wanda van Kerkvoorden