NL EN

Onder entertainmentrecht kan een veelvoud van rechtsgebieden worden begrepen, zoals het auteursrecht en het recht betreffende onrechtmatige perspublicaties. Kun je auteursrecht claimen op een televisie format? Mag je links naar sportwedstrijden op internet publiceren? Hoever kunnen journalisten gaan in berichtgeving over bekende Nederlanders? Kan je een beroep doen op je portretrecht? Dit zijn slechts enkele vragen die kunnen opkomen voor professionals in de entertainmentsector. Net zo belangrijk is het sluiten van de juiste contracten onder de best mogelijke condities. SOLV heeft jarenlange ervaring in de entertainmentsector en beantwoordt uw vragen graag.

 

  • CliĆ«nten:

- Acteurs

- Muzikanten & Zangers

- Managers & Agenten

- Regisseurs

- Film- & Televisieproducenten

- Collectief beheersorganisaties

- Schrijvers

- Journalisten

- Uitgevers 

  • Diensten:

-  Het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van licentie overeenkomsten, platen- en  managementcontracten en band overeenkomsten

-  Het voeren van gerechtelijke procedures of het adviseren over stukgelopen samenwerkingen en de bijkomende problemen met lopende contracten, de vrijheid van meningsuiting vs. de bescherming van de persoonlijke levensfeer of de eer en goede naam of over inbreuken op auteursrechten of portretrechten

-  Alternative Dispute Resolution zoals mediation en arbitrage

-  Lezingen en presentaties over bepaalde onderwerpen, over nieuwe wetgeving of trends in de rechtspraak

  • Contact

Douwe Linders