NL EN

Internet Service Providers vervullen een spilfunctie bij de werking van internet. Daardoor staan zij voortdurend onder druk: enerzijds bewaken zij de vrijheid van informatie en de privacy van hun klanten, anderzijds worden zij door rechthebbenden aangesproken vanwege onrechtmatige content van derden die via de ISP’s beschikbaar is. In dit spanningveld moeten zijn opereren, terwijl de druk vanuit de politiek en de contentindustrie almaar toeneemt. Van oudsher behartigt SOLV de belangen van deze informatie tussenpersonen.

 

  • Cliënten:

-  Hosting providers

-  Access providers

-  Zoekmachines

-  Online databanken

-  Nieuws- en andere contentsites

-  Webforums en blogs

-  P2P dienstverleners

 

  • Diensten:

-  Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten met website bouwers, het opstellen van algemene gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en notice and takedown regelingen

-  Voeren van gerechtelijke procedures

-  Juridische adviezen over privacy, notice and takedown claims en verzoeken tot het ontoegankelijk maken van content

-  Lezingen en presentaties over nieuwe wetgeving, trends in de rechtspraak, of hoe om te gaan met filterverplichtingen en -verzoeken

-  Alternative Dispute Resolution zoals mediation en arbitrage 

  • Contact:

Douwe Linders