NL EN

Volgens gezaghebbend onderzoeksbureau Gartner is cloudcomputing de trend voor de komende 20 jaar. Het is een logisch vervolg op de distributievormen ASP (Application Service Provider) en SaaS (Software as a Service). Van het aanbieden van software als een dienst zien we een gehele verschuiving naar de complete infrastructuur (platform) die als dienst wordt aangeboden. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, alsmede het adviseren over de vragen wat de privacyrechtelijke consequenties zijn van en of huidige licenties geschikt zijn voor ”cloudsourcing”, vereist specifieke kennis over zowel de techniek als de juridische aspecten.

 

  • Cliënten:

- Cloud-, SaaS- en ASP-aanbieders

Bedrijven, non-profit organisaties en overheden die gebruik maken van dit type oplossingen

- Software aanbieders wiens applicaties in de cloud gebruikt gaan worden


  • diensten:

Opstellen, beoordelen en onderhandelen van c.q. over cloud- SaaS- en ASP-overeenkomsten

Juridische adviezen over gebruik binnen de cloud

Juridisch advies over de privacy-aspecten van cloudcomputing

Geschillenbeslechting (mediation, ADR (arbitrage) en gerechtelijke procedures) ten aanzien van conflicten betreffende cloud/SaaS/ASP-overeenkomsten

Lezingen en presentaties met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen

  • zaken:

Advisering over de continuïteit van een grote afnemer van SaaS-diensten- Juridische procedure over een beoogde ‘cloudsourcing’

- Juridische procedure over het leveren van SaaS-diensten in faillissement

- Opzetten van interne checklist bij beoogde ‘cloudsourcing’

- Opstellen van templates

  • Contact:

Wanda van Kerkvoorden