NL EN

De ICT-sectie van SOLV is zeer ervaren in het begeleiden van automatiseringsprojecten en het procederen over mislukte automatiseringsprojecten. De sleutel voor een succesvol project – en tegelijkertijd de valkuil – is het op elkaar laten aansluiten van de wederzijdse verwachtingen. Goede communicatie, governance modellen en heldere overeenkomsten spelen daarin een belangrijke rol.   

 

  • CliËnten:

- Leveranciers

- Implementatiepartijen, consultants, onderaannemers

- Afnemers

  

  • diensten: 

- Begeleiden en coördineren van automatiseringstrajecten

- Opstellen, beoordelen en onderhandelen van automatiseringscontracten

- Juridische adviezen over automatiseringscontracten

- Geschillenbeslechting (mediation, ADR (arbitrage) en gerechtelijke procedures) ten aanzien van mislukte automatiseringsprojecten

- Lezingen en presentaties met betrekking tot de verschillende aspecten van automatiseringsprojecten 

  • zaken: 

- Advisering over de automatisering van een grote dienstverlener

- Juridisch advies over de automatisering van een warehouse van een grote warenhuisketen

- Juridische procedure over mislukte automatisering met betrekking tot een warehousesysteem voor bederfelijke producten

- Juridische procedure over de mislukte samenwerking in een automatiserings-project, inclusief leggen van conservatoir beslag

- Maken van templates voor contracten en contractonderdelen 

  • contact: 

Wanda van Kerkvoorden