NL EN

Het stimuleren van eerlijke concurrentie is een belangrijk fundament van het aanbestedingsrecht. Beginselen als transparantie en gelijkheid spelen daarom een belangrijke rol.  Het  lijkt allemaal zo simpel, maar niets is minder waar. Het aanbestedingsrecht is een complexe verzameling van (Europese) wetten, regelgeving en jurisprudentie geworden. En de ontwikkelingen op juridische gebied gaan snel. Een aanbesteding geeft regelmatig aanleiding tot procedures. En de belangen zijn vaak groot. Begeleiding door praktische, ervaren en kundige advocaten is daarom geen overbodige luxe. SOLV beschikt over een ‘hands-on’ mentaliteit, over ervaring en actuele kennis van zaken – zowel in het begeleiden van aanbestedingen als in het voeren van procedures.

 

  •  CLIENTEN:

-  ICT dienstverleners

-  Aanbestedende diensten

 

  • DIENSTEN:

- Begeleiding en coördinatie van het gehele aanbestedingstraject 

- Beoordelen van aanbestedingsdocumentatie

- Juridische adviezen over aanbesteding en/of de gunning

- Geschillenbeslechting (mediation, ADR (arbitrage) en gerechtelijke procedures)    ten aanzien van conflicten over aanbestedingstrajecten 

- Lezingen en presentaties met betrekking tot aanbestedingsrecht

 

  • ZAKEN:

- Advisering over mogelijkheden van informatie-uitwisseling tussen inschrijvers 

  en aanbesteder vóór en tijdens het aanbestedingstraject 

- Advisering en begeleiding van inschrijvers in een aanbestedingstraject 

- Advisering over rol en positie van partijen ná een gunning

- Procedures naar aanleiding van een gunning

 

  • Contact:

Berthold Rosendahl