NL EN

Pagina doorsturen

X

Deze pagina is succesvol doorgestuurd!

Op 19 december 2007 trad de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten in werking. De regels voor aanbieders van audiovisuele mediadiensten zullen door die richtlijn drastisch veranderen. Of u nu content provider bent of een kabelbedrijf, of u via de satteliet uitzendt of videobeelden op internet plaatst. Eind februari is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waardoor de op 1 januari jongstleden in werking getreden Mediawet 2008 op belangrijke onderdelen een veel ruimere toepassing krijgt.

SOLV Advocaten heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke implicaties van de richtlijn en naar de gewenste wijze van implementatie daarvan in Nederland. Het marktonderzoek is verricht onder publieke en commerciële omroepen, kabelaars en zogenaamde nieuwkomers. Het onderzoek concentreerde zich op de vier heetste hangijzers uit de richtlijn: de reikwijdte van de regels, het onderscheid tussen lineaire en non-lineaire diensten, het begrip redactionele verantwoordelijkheid en de regels omtrent reclame, sponsoring en product placement.

Tijdens het seminar op donderdag 2 april zal het wetsvoorstel worden toegelicht door ambtenaren van OC&W. SOLV zal de uitkomsten van haar onderzoek presenteren. Daarna is het woord aan vertegenwoordigers van verschillende marktpartijen die hun mening zullen geven over de voornoemde onderwerpen. Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor de aanwezigen om mee te discussiëren en om in de ruime pauzes met elkaar van gedachten te wisselen. Wij sluiten de middag af met een borrel.