NL EN

Marieke Neervoort 

 

Jouw held is de Nederlandse succesjuriste Sonja Boekman. Vanwaar die keuze? Zij was ontzettend ondernemend en heeft heel veel functies bekleed. Zij was raadsheer bij de Hoge Raad en de eerste vrouwelijke deken van de Haarlemse Orde van Advocaten. Hoewel zij haar proefschrift al een halve eeuw geleden schreef, is het nog steeds een standaardwerk in het handelsnaamrecht. Zij is voor mij het voorbeeld van een succesvolle vrouwelijke advocaat.

 

Ook jij hebt je tijdens je studies aan de Universiteit van Leiden en die van Parijs toegelegd op handelsnamen en merken, of - meer in het algemeen - het klassieke intellectuele eigendomsrecht. Dat klinkt natuurlijk als een klok. Maar wat houdt intellectuele eigendom in de praktijk precies in? Ik kom in actie bij inbreuken op modellen, merken of handelsnamen. Sommige zaken gaan over (schendingen van) het auteursrecht, bijvoorbeeld van vormgevers van producten. Een andere keer houd ik mij bezig met misleidende of vergelijkende reclame. Ook bij zulke kwesties draait het immers vaak om inbreuken op rechten van anderen.

 

En waarom klassieke intellectuele eigendom? Hoewel bij software eveneens veel auteursrechtkwesties spelen, moet je mij niet in de IT-hoek zoeken. De juridische aspecten van software en internetzoekmachines laat ik graag aan kantoorgenoten over.

 

Hoe ben je, na een klassieke carrièrestart bij een groot kantoor, bij dit moderne nichekantoor beland? Ik volgde SOLV al langer omdat het een van de beste nichekantoren van Nederland is. Toen ik later viavia hoorde dat de sfeer heel open en informeel was, werd het perspectief om er te werken alleen maar aanlokkelijker. Ik wist dat ze hier niet alleen geïnteresseerd zijn in je output maar ook in wie je bent. Verder vermoedde ik dat het intellectuele eigendomsrecht beter tot zijn recht komt bij een nichekantoor. Bij de grote kantoren valt dit rechtsgebied vaak tussen de wal en het schip, omdat nadruk ligt op winstgevende transacties, zoals overnames.

 

Is je vermoeden dat jouw rechtsgebied hier meer floreert ook bevestigd? Sterker nog: omdat iedereen in dezelfde niche opereert, kom je inhoudelijk sneller op een hoger niveau. Je kent elkaars materie beter, waardoor je elkaar scherpt; je kunt niemand iets wijsmaken en krijgt het te horen als je ernaast zit. Er is hier meer kruisbestuiving. Soms wordt je visie zelfs aangescherpt door een stevige discussie tijdens de lunch.