NL EN
Harmke LankhorstHarmke Lankhorst

POSTS VAN HARMKE

29-07

VOORONTWERP WET FRANCHISE: WAT VERANDERT ER?

11:23 uur Harmke Lankhorst | 0 reacties

Al jaren is de regering bezig om een Wet franchise in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) op te nemen. In januari 2019 is een voorontwerp van wet in consultatie gegaan en hebben... Lees verder.

12-06

VERGELIJKENDE RECLAME MAG WEL, MEELIFTEN MAG NIET

14:37 uur Harmke Lankhorst | 0 reacties

Vergelijkende reclame is toegestaan, ook als daarin het merk van een concurrent wordt genoemd. De reclame moet dan wel aan de in de wet genoemde voorwaarden voldoen. Voldoet de reclame niet... Lees verder.

23-05

ANONIMISEREN VAN UITSPRAKEN: HET BLIJKT LASTIG TE ZIJN (DEEL III)

15:19 uur Harmke Lankhorst | 0 reacties

Een op Rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraak wordt geanonimiseerd. Dit betekent dat de rechterlijke instanties de namen en bepaalde gegevens uit de uitspraak verwijderen om de privacy van deze... Lees verder.

28-09

‘VAN/VOOR’-PRIJZEN VAAK MISLEIDEND

12:07 uur Harmke Lankhorst | 0 reacties

Op grond van de Wet oneerlijke handelspraktijken is prijsmisleiding verboden. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt helaas dat veel winkels zich toch nog schuldig maken aan nep-aanbiedingen... Lees verder.

25-09

TUCHTRECHTSPRAAK: PUBLICEREN ONGEANONIMISEERD ARREST SCHENDT PRIVACY NIET

12:24 uur Harmke Lankhorst | 0 reacties

Privacy is hot en steeds vaker wordt privacy als argument gebruikt in procedures. Dat het privacy-argument zeker niet altijd slaagt, blijkt ook uit de tuchtrechtprocedure tussen een... Lees verder.

VIDEO'S VAN HARMKE