NL EN

Cyril van der Net

 

Authentieke auteursrechtspecialist die overstapte van het ministerie van Justitie naar de advocatuur. Maakt nog steeds deel uit van de Nederlandse delegatie die in het Standing Comittee on Copyright and Related Rights van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, onder de vlag van de Verenigde Naties, onderhandelt over internationale verdragen op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten. Is voorzitter van de redactieraad van het tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht (AMI). Schreef een dissertatie over de aansprakelijkheid van internetproviders.

 

De eerste vraag zag je van ver aankomen: waarom besluit een wetgevingsjurist advocaat te worden? In mijn vorige functies in de wetenschap en bij het ministerie ben ik voortdurend bezig geweest met hoe dingen moeten zijn. Ik mocht meewerken aan allerlei nu geldende regels. Als je op zo’n relatief hoog abstractieniveau werkt, verlang je er weleens naar te zien hoe die regels in de praktijk uitwerken. Je wilt al de opgedane kennis toepassen in een voorliggende zaak. Concrete resultaten boeken voor cliënten. De advocatuur, zeker een nichekantoor als SOLV, stelt mij daartoe in de gelegenheid en biedt mij persoonlijke ruimte om me verder te verbreden en te verdiepen.

 

Het was zeker wel wennen om ineens klanten te hebben? Ik mag ambtenaar geweest zijn, maar niet een die zich in de spreekwoordelijke ivoren torenkamer opsloot. Ook als ambtenaar heb je trouwens een dienende rol. De minister is als het ware je klant. Helaas zie je je baas niet zo vaak en communiceer je meestal via schriftelijke stukken. Dat is in de advocatuur heel anders. Het fijne van het vak van advocaat is dat je direct contact hebt met klanten en dat de lijnen dus zo kort zijn als maar kan. Je merkt het ook vrij snel als je werk wordt gewaardeerd.

 

Welke materie ligt jou na aan het hart? Kun je één voorbeeld noemen? Collectief beheer van auteursrechten. Dit onderwerp is superspannend, omdat het enorm in beweging is (in de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig waarin het toezicht op collectieve beheersorganisaties wordt aangepast) en nationale en internationale aspecten in zich herbergt. Maar ook vanwege de verschillende partijen die erbij betrokken zijn: rechthebbenden, collectieve beheersorganisaties, gebruikers van beschermde prestaties en toezichthouders.

 

Wie is jouw Hollandse Held? Hugo de Groot, één van de grootste rechtsgeleerden die Nederland heeft voortgebracht. Ik schreef mijn dissertatie over de aansprakelijkheid van internetproviders in Leiden, toeval of niet,  aan de Hugo de Grootstraat.

 

En heeft deze persoon nog iets te maken met wat je doet?  Hugo de Groot pleitte in zijn werk, De Mare Liberum, ervoor de zee als rechtsvrij gebied te erkennen. Dat gebeurde aanvankelijk ook met internet. Inmiddels weten we dat het internet alles behalve een juridisch vacuüm is.