NL EN

SOLV Advocaten is gespecialiseerd in technologie, media en communicatie: TMC. SOLV is het eerste Nederlandse advocatenkantoor dat zich op deze niche is gaan richten. Door onze focus en jarenlange ervaring lopen wij voortdurend voorop met de beste juridische oplossingen binnen onze praktijkgebieden. Wij kennen het recht én de markt. We bieden persoonlijke service met het doel bestendige relaties met onze cliënten op te bouwen.

WEBLOG

10-01

SCHREMS EN DE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

In december 2019 publiceerde het Europees Hof van Justitie (EHvJ) de conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe in de zaak tussen Schrems en Facebook (Schrems II). Kortgezegd is de advocaat... Lees verder

08-01

2020: HET JAAR VAN GESPECIFICEERDE TOESTEMMING IN DE ZORG?

Sinds 2017 is de uitwisseling van persoonsgegevens in de zorg specifieker gereguleerd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (‘Wabvpz’). Door deze wet, welke... Lees verder

06-01

PROF. ARNO LODDER LEIDT ONDERZOEK NAAR APPS EN DATABROKERS

De komende maanden leidt professor Arno Lodder voor de Vrije Universiteit en in samenwerking met SOLV twee onderzoeken over actuele en boeiende onderwerpen binnen het privacyrecht. De onderzoeken... Lees verder

31-12

ONDERZOEK AP OVER GEBRUIK GEZONDHEIDSGEGEVENS VOOR KWALITEITSONDERZOEK GGZ

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) een berisping gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens over de gezondheid. Akwa... Lees verder

24-12

RECHTSPRAAK: GEEN RECHT OP KOPIEËN VAN E-MAILS GERECHTSDEURWAARDER

Op 10 oktober 2019 (gepubliceerd op 20 december 2019) heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat een betrokkene, in het kader van een inzageverzoek onder de Algemene verordening gegevensbescherming... Lees verder

UITGELICHT

Douwe LindersDouwe Linders