NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Zwarte lijst kinderporno eindelijk van de baan

Zwarte lijst kinderporno eindelijk van de baan

Onder de titel ‘Internetproviders verlengstuk van Justitie?’ publiceerde Het Parool op 13 september 2007 een opiniestuk van mij waarin ik mijn bezwaren uitte tegen het verplicht invoeren van een zwarte lijst van websites die geblokkeerd moeten worden omdat deze kinderporno zouden bevatten. De Minister van Justitie eiste toen van internetproviders dat zij op basis van een geheime lijst websites zouden gaan blokkeren.  ‘Opgelegde censuur is zinloos, oncontroleerbaar en zelfs gevaarlijk’ kopte Het Parool boven mijn stuk (zie bijlage).

Kort gezegd kwamen mijn bezwaren erop neer dat het om overheidscensuur ging, een inperking van het grondrecht van vrijheid van meningsuiting die bovendien niet te toetsen is (de lijsten blijven immers geheim), volstrekt nutteloos is, en waar bovendien wettelijk geregelde alternatieven voorhanden zijn. Een website die kinderporno bevat kan je prima langs zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke weg snel uit de lucht krijgen. Daarvoor hoef je providers niet een schimmige, niet wettelijk geregelde filterverplichting voor op te leggen. Dat schreef ik dus in 2007.

Nu lees is dat de zwarte lijst eindelijk van de baan is: ‘Internetproviders staken plannen voor zwarte lijst kinderporno’ opent het nieuwsbericht van Emerce. Dat is heugelijk nieuws, we zijn immers verlost van een nutteloze ongrondwettelijke maatregel. De reden die wordt aangevoerd is dat onderzoek heeft aangetoond dat blokkades op basis van een zwarte lijst niet effectief is. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Overigens betrof het dus niet zozeer een plan van de internetproviders maar van Minister Hirsch Ballin. Die zei destijds zelfs dat als de providers niet goedschiks wilden meewerken, het maar kwaadschiks moest. Hoezo censuur? Enkele providers hebben zich altijd stevig verzet tegen het invoeren van een soort kinderpornofilter. De argumenten waren in lijn met mijn argumenten, en later is ook wetenschappelijk onderzocht en bevestigd dat de maatregelen ongrondwettelijk zijn en bovendien niet effectief. Uiteindelijk zagen de providers zich wel genoodzaakt mee te werken, onder zware druk van de politiek en de publieke opinie. Symboolpolitiek waar gelukkig nu een einde aan is gemaakt.

Opiniestuk Het Parool

BRON: Emerce


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EvG vrijdag 18 november 2011 12:29

De link naar het opiniestuk werkt helaas niet meer!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.