NL EN

Zeeman vs. Super Dry

Wie net als uw @fashion_lawyer regelmatig een fijn Super Dry shirtje draagt, is in feite een wandelende reclamezuil. En gezien de populariteit van het merk Super Dry vinden veel mensen dat kennelijk prima. Zeeman lift daar handig op mee door gratis – maar wel als limited edition – een knalgeel t-shirt weg te geven  met Zeeman logo in Super Dry stijl. De actie wordt goed gewaardeerd door marketing professionals, modeliefhebbers en de consument. Maar u voelt de juridische vragen waarschijnlijk al aankomen.

 

 

Is de Super Dry stijl beschermd?

Een stijl of trend als zodanig is niet auteursrechtelijk beschermd. Dus de Super Dry stijl waarbij op t-shirts het merk groot wordt afgebeeld op de voorkant, is niet auteursrechtelijk beschermd. Het systematisch navolgen van een stijl die kenmerkend is voor een modelabel, kan onder omstandigheden wel worden aangemerkt als slaafse nabootsing, en kan dus onrechtmatig zijn. De bijkomende omstandigheden die daarvoor vereist zijn, zijn bij de Zeeman actie – voor zover ik kan nagaan – echter niet aanwezig.

 

Is het Super Dry logo beschermd?

Jazeker. Het Super Dry logo is een concreet ontwerp dat oorspronkelijk is en het resultaat is van de creativiteit van de ontwerper. Het Super Dry logo wordt dus beschermd door het auteursrecht. Daarnaast is het Super Dry logo merkenrechtelijk beschermd, want het is geregistreerd als merk en heeft voldoende onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor het is geregistreerd. Waarschijnlijk is Super Dry zelfs een bekend merk, waardoor het extra bescherming geniet.

 

Als een ontwerp of merk beschermd is, dan kan de rechthebbende de verkoop of openbaarmaking van ‘jongere’ (dat wil zeggen later openbaar gemaakte of op de markt gebrachte) ontwerpen of merken verbieden:

 

a.     als de totaalindruk overeenstemt

-       daarbij gaat het om globale overeenstemming;

-       wat niet inhoudt dat ze exact hetzelfde moeten zijn;

-       de totaalindruk wordt bepaald door kenmerken die dominant, overheersend, in het oog springend, gezichtsbepalend zijn;

b.    en de beschermde elementen overeenstemmen

-       beschermde elementen zijn de onderscheidende, oorspronkelijke, creatieve kenmerken;

-       ook een combinatie van kenmerken kan beschermd zijn. Als diezelfde combinatie is overgenomen, kan dat ook een inbreuk opleveren;

-       er kan sprake zijn van een groot aantal kleine overeenstemmende kenmerken, of juist een klein aantal zeer in het oog springende overeenstemmende kenmerken;

c.     en de producten overeenstemmen

-       bij merken moeten ook de producten (‘waren en diensten’) overeenstemmen (in het auteursrecht is dat niet vereist);

-       bij bekende merken is niet vereist dat de producten overeenstemmen.

Auteursrechtinbreuk?

De auteursrechtelijk beschermde trekken van de logo’s van Super Dry en Zeeman zijn natuurlijk voornamelijk de woorden ‘Super Dry’ en ‘Zeeman’. Daarnaast is de sierlijke slinger die het woord als het ware onderstreept, een belangrijk kenmerk, maar de vraag is hoe oorspronkelijk dit element is. Nu de auteursrechtelijk beschermde trekken niet zodanig overeenstemmen dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk, zal Zeeman geen inbreuk maken op de auteursrechten van Super Dry.

 

Merkinbreuk?

Inbreuk op bekende merken wordt aangenomen als de consument een verband legt tussen het merk en het teken, waardoor het jongere teken als het ware meelift op de reputatie van het bekende merk of afbreuk doet aan het bekende merk. Alleen als er een geldige reden is voor het gebruik van het jongere merk of model, bijvoorbeeld het grondrecht van de informatievrijheid, dan is geen sprake van merkinbreuk.

 

De beoordeling van de overeenstemming tussen het Super Dry merk en het Zeeman teken is iets anders dan de auteursrechtelijke beoordeling van de totaalindruk, omdat in het merkenrecht de sierlijke slinger wel een onderscheidend bestanddeel van het Super Dry merk is. Maar het meest onderscheidende element is het woord Super Dry, en daarmee stemt het woord Zeeman natuurlijk niet overeen.

 

Is de actie van Zeeman een toelaatbare knipoog naar de Super Dry stijl?

Stel dat toch sprake zou zijn van merkinbreuk, is de actie van Zeeman dan geen toelaatbare knipoog? Het auteursrecht kent de zogenaamde parodie-exceptie. Geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten als het gaat om een parodie, mits deze in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is.

 

In tegenstelling tot het auteursrecht kent het merkenrecht geen wettelijke uitzondering voor parodieën, maar in de rechtspraak is inmiddels aangenomen dat een parodie een ‘geldige reden’ kan opleveren. In die zaak speelden het ontbreken van concurrentiemotieven, de bewaarde afstand tot de merken, het ontbreken van verwarringsgevaar en natuurlijk de humoristische bedoeling een rol.

 

Over humor valt natuurlijk niet te twisten, maar ik vraag mij af of de Zeeman stunt door een rechter als humoristisch zal worden gekwalificeerd. Het heeft toch meer weg van een slimme marketing stunt. Maar omdat het Zeeman logo waarschijnlijk onvoldoende overeenstemt met het Super Dry logo, maakt Zeeman geen inbreuk op de auteurs- of merkrechten van Super Dry en hoeft Zeeman dus ook geen beroep te doen op de parodie-exceptie.

 

Conclusie en PR

De actie van Zeeman is niet alleen marketing-technisch goed doordacht. Ook juridisch gezien heeft Zeeman ervoor gezorgd geen inbreuk te maken op rechten van anderen. Zeeman zoekt wel de grenzen op, maar Super Dry doet er om PR-technische redenen verstandig aan om Zeeman haar gang te laten gaan. Je maakt je merk immers niet populairder door hier juridische stappen tegen te ondernemen. Het merk Super Dry lijkt me – ook juridisch gezien – sterk genoeg om tegen dit plaagstootje van Zeeman te kunnen. En op Louis Vuitton-achtige toestanden zit geen enkel merk te wachten.

BRON: Marketing Tribune


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.