NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wraking van rechters en de rol van advocaten zelf

Wraking van rechters en de rol van advocaten zelf

Steeds vaker lees je over wraking, in verband met de schijn van partijdigheid van rechters. Het rechtsmiddel wordt steeds vaker toegepast. Bekende zaken zijn natuurlijk het proces rondom Wilders en het proces rondom Robert M.

In de meeste gevallen ziet wraking op de schijn van partijdigheid ten opzichte van de materiële procespartij. Maar er zijn ook zaken waarin de wraking ziet op de schijn van partijdigheid ten aanzien van advocaten zelf, of waarin de advocaat zelf kennelijk een belangrijke rol speelt.

De eerste zaak is een kwestie waarover NRC gisteren berichtte. Het betreft een geslaagde wraking van een rechter ten opzichte van een heel advocatenkantoor. Aanleiding: het kantoor had de rechter in verband met een privé kwestie bijgestaan, en de rechter had, naar ik begrijp, bezwaren tegen de hoogte van de declaratie. Hij zou zich vervolgens negatief hebben uitgelaten over het kantoor in verband met dit geschil tussen hem en het kantoor. Het kantoor vreest vervolgens voor de schijn van partijdigheid in zaken die het kantoor namens cliënten voert en waar de betreffende rechter de of één van de behandelend rechters is. Uiteindelijk is het kantoor in het gelijk gesteld, althans zo begreep ik uit het bericht in NRC. Mocht iemand de uitspraak zelf hebben, dan hou ik mij aanbevolen.

Mijn aandacht viel ook op een andere, recente wrakingsuitspraak, waarin de wraking overigens is afgewezen. In deze zaak, had de rechter 
contact gelegd met de advocaat van de wederpartij, zonder dat hij de andere partij hierover heeft geïnformeerd. Daarover zegt de samenvatting verder het volgende: Daarmee heeft die rechter zich onvoldoende bewust getoond dat en hoe zijn onpartijdigheid in onderhavige zaak onder vuur kwam te liggen. De door de rechter beoogde scheiding tussen de door hem behandelde civiele zaak van verzoekers en het onderliggende conflict met de advocaat van verzoekers was naar buiten en in ieder geval voor verzoekers op geen enkele wijze kenbaar. Het feit dat de rechter met de wederpartij contact heeft opgenomen en heeft nagelaten hierover (voor)informatie aan verzoekers en hun advocaat te verstrekken, maakt dat het voorstelbaar wordt dat de schijn van partijdigheid bij verzoekers gewekt is. De schijn van partijdigheid is echter niet tevens in objectieve gedaante vast komen te staan. In het verzoek staat het conflict tussen de rechter en de advocaat van verzoekers centraal, terwijl verzoekers daar in wezen buiten staan maar aan welk conflict zij in het licht van de uitlatingen van de eigen advocaat kennelijk (negatieve) verwachtingen ontlenen. De advocaat lijkt zowel te miskennen hoe wezenlijk zijn eigen bijdrage aan het ontstaan van het conflict geweest is, als na te laten zich in te spannen de angel uit het conflict te halen of op zijn minst te zoeken naar mogelijkheden de opgelopen spanning niet te verergeren. Alles in aanmerking genomen komt de wrakingskamer tot het oordeel dat er geen sprake is van partijdigheid van de rechter. Zij wijst het wrakingsverzoek af.

Lees hier deze uitspraak.

BRON: NRC en rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

JM Eustatia dinsdag 19 juli 2016 16:54


mr FJP Veenhof heeft in een door hem geleide arbitrageprocedure zich als een door en door foute (scheids)rechter gemanifesteerd. Mr Veenhof was eerder in opspraak gekomen door zijn interventie in een lopend strafrechrerlijk onderzoek waardoor dit onderzoek werd gefrustreerd . De betrokkenen konden aldus aan verder strafrechterlijk onderzoek ontkomen zodat het OM te weinig tijd resteerde om het bewijs niet rond te krijgen.
Ik spreek geen oordeel uit over de schuldvraag. DE betrokkenen zouden misschien ook bij verder onderzoek zijn vrijgesproken. Maar dat laat onverlet dat de interventie van rechter Veenhof toentertijd veel opzienbaar heeft gebaard.Ik heb in mijn publicaties in de internetkrant (: Zambesi foute rechters deel 1-6 ( www.kkcuracao.nl) de wandaden van deze rechter aan de kaak gesteld . Ik heb in deel 3 van die in de Knipselkrant gepubliceerde stukken aangetoond dat mr Veenhof zich valselijk uitgeeft voor NMI mediator. (. De publicaties zijn daarna voortgezet op Facebook ( deel 7-13). De in deze reeks van publicvaties geuite beschuldigingen zijn nooit weerlegd. Indien u de moeite zou willen nemen een deel van deze 13 columns door te nemen zult u ervan overtuigd raken met een door en door foute rechter te doen te hebben. Mr FJP Veenhof is thans als rechter evrbodnen aan de prestigieuze rechtbank van Haarlem

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.