NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wouter Dammers op Webwereld over doorverkoop software

Wouter Dammers op Webwereld over doorverkoop software

Door Webwereld ben ik vandaag geïnterviewd over de doorverkoop van software. Dit naar aanleiding van een uitspraak van een Amerikaanse rechter van afgelopen vrijdag. Het Amerikaanse Hof oordeelt daarin dat de "first sale doctrine", de uitputtingsleer, niet opgaat voor softwarelicenties.

Ik laat Webwereld weten dat er in Nederland geen jurisprudentie is die specifiek ziet op de zogenaamde uitputting van software, althans, ten aanzien van software an sich. Ik doel daarmee specifiek op gedownloade software.

Uitputting betreft, kort gezegd, de vraag of de auteursrechthebbende de doorverkoop van zijn werk mag verbieden of niet.

Als software auteursrechtelijk beschermd is, mag in principe niemand anders dan de auteursrechthebbende (de maker) de software gebruiken. Althans niet zonder toestemming. Zulke toestemming kan worden gegeven door middel van licenties. In de licentie kunnen expliciete voorwaarden worden gesteld aan dit 'gebruiksrecht'. Volgens de Amerikaanse rechter moet in de licentie expliciet zijn opgenomen dat de licentie niet overdraagbaar is, om te voorkomen dat de uitputtingsleer van toepassing is.

In Nederland is er, zoals gezegd, geen jurisprudentie die op dit onderwerp ziet. Wel heeft de rechtbank Dordrecht vorige maand (zie het eerdere blog-bericht van Menno Weij) geoordeeld over de uitputtingsregels m.b.t. software op fysieke dragers:

"Dammers is ook bekend met de Dordtse zaak en wijst erop dat die uitspraak alleen betrekking heeft op software op een fysieke drager. Wat dus naast een cd of dvd ook een computer omvat. Voorgeïnstalleerd is daarbij wel het cruciale verschil; aangeschafte software die is geïnstalleerd valt daarmee niet onder de Dordtse interpretatie van 'fysieke drager'. "Software is iets anders dan de cd-rom, of andere drager, waar het zich op bevindt", legt Dammers uit.

"Ook juridisch gezien gaat dit op: de cd is een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object, en daarmee een 'zaak', software is dat niet. Vergelijk het met een luchtballon: de ballon kunnen we aanraken, en is dus een zaak, de lucht erin niet."

"Met betrekking tot de kwalificatie 'verkoop/licentie' heeft de Amerikaanse rechter het mijns inziens bij het rechte eind: softwareverkoop is iets anders dan een softwarelicentie. Bij verkoop draag je de software(drager) over, bij licentie geef je een gebruiksrecht op de software."

Licentie is huur

"Een licentie ligt eerder tegen huur aan dan tegen verkoop", gaat Dammers verder. "En in die licentie kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de beperking van dat gebruiksrecht. Zo kan worden bepaald dat het gebruiksrecht niet overdraagbaar is. Kortom, mijns inziens gaat de uitputtingsregel dus niet op voor softwarelicenties." Maar formeel zijn er in Nederland nog geen uitspraken die dit echt vastleggen. Het is wachten op een zaak over de doorverkoop van gedownloade software."

Lees hier het volledige bericht.

BRON: webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.