NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wouter Dammers op Webwereld: 'Nederlands Facebook-verbod is ondenkbaar'

Wouter Dammers op Webwereld: 'Nederlands Facebook-verbod is ondenkbaar'

Door Webwereld ben ik geïnterviewd over het Duitse wetsvoorstel waardoor het werkgevers wordt verboden om afgesloten Facebookprofielen van sollicitanten te bekijken. In het interview geef ik aan dat het niet aannemelijk is dat een dergelijk verbod expliciet in de Nederlandse wet zal worden opgenomen, aangezien de Wet bescherming persoonsgegevens hier mogelijk al in voorziet. Het Duitse wetsvoorstel lijkt mij placebowetgeving, waarbij vooral handhaving onrealistisch lijkt. Voorts wijs ik er op dat het bekijken van Facebookprofielen niet zozeer een probleem aan de kant van de werkgever is, maar eerder aan de kant van de betrokkene zelf. De betrokkene zelf is de persoon die de informatie online zet en controle heeft over wie toegang tot zijn profiel kan krijgen. Het zou beter zijn om betrokkenen daarover meer voorlichting over te geven, dan om dergelijke symboolwetgeving te introduceren.

Lees hier het volledige interview.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Koen Versmissen zaterdag 28 augustus 2010 11:03

Het is veel te gemakkelijk om het probleem voor het grootste deel bij de (aspirant) werknemer neer te leggen. Goede privacybescherming moet controle door de betrokkene over het gebruik van zijn persoonsgegevens aanvullen met algemene regels (zoals die in de Wbp) over wat anderen wel en niet met die gegevens mogen doen. Dat geldt des te sterker in een Web 2.0 context, waar het publiceren van gegevens over jezelf een onlosmakelijk onderdeel is van het sociale proces. Hoe groot de kring is waarbinnen je zaken bekend maakt, wordt daarbij door allerlei factoren bepaald. Tussen "openbaar" en "privé" ontstaat daardoor een groot grijs gebied waar je de betrokkene niet in zijn eentje controle over kunt laten houden. Ook nu gelden daar al regels: art. 9 Wbp (verenigbaar gebruik) is net zo goed van toepassing op min of meer openbare gegevens, maar inderdaad is handhaving vaak lastig. Het valt te hopen dat er in het kader van de revisie van de EU Privacyrichtlijn eens grondig over deze materie gaat worden nagedacht.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.