NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wouter Dammers in De Pers over betrouwbaarheid van e-mails

Wouter Dammers in De Pers over betrouwbaarheid van e-mails

Door dagblad De Pers ben ik gevraagd naar de juridische aspecten van "elektronische handtekeningen". Vandaag staat het artikel over dit onderwerp in deze krant. Ik leg uit dat je met een elektronische handtekening meer zekerheid kan verschaffen over de betrouwbaarheid van een e-mail.

Het begrip "elektronische handtekening" betreft een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authentificatie.

De wet voorziet in een regeling voor elektronische handtekeningen, in artikel 3:15a BW:

"Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werde gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval."

Oftewel: een elektronische handtekening kan onder omstandigheden gelijk worden gesteld met een 'natte' handtekening. Daarmee wordt een juridische gelijkwaardigheid bedoeld: zowel vermogensrechtelijk als bewijsrechtelijk kan de elektronische handtekening gelijk worden gesteld aan de 'natte' handtekening.

Er moet dus sprake zijn van een voldoende betrouwbare methode die gebruikt is voor de elektronische handtekening. Volgens de wet wordt een methode vermoed voldoende betrouwbaar te zijn indien de elektronische handtekening:

(a) op unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden;

(b) het mogelijk maakt om de ondertekenaar te identificeren;

(c) tot stand komt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; en

(d) op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft is verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord; en

(e) is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat (kort gezegd: zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet); en

(f) is gengereneerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektrnoische handtekeningen (kort gezegd: zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet).

De wet merkt daarbij op dat een elektronische handtekening niet direct onvoldoende betrouwbaar is als zij niet voldoet aan de vereisten (d), (e) en (f).

Lees hier het artikel in De Pers.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.