NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wildplassen is niet ontoelaatbaar

Wildplassen is niet ontoelaatbaar

Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code heeft op 8 juni 2009 uitspraak gedaan naar aanleiding van de beslissing van de Reclame Code Commissie van 25 maart 2009, over de toelaatbaarheid van een reclame-uiting voor Amstel bier. In deze reclame werd een reeks gedragingen van mannen vertoond die over het algemeen door vrouwen als onaanvaardbaar wordt ervaren. Met name betreft het de scène waar de man zich, op het moment dat de vrouw hem wil zoenen, omdraait om - in haar bijzijn - in een plantsoen te plassen.Om de video te bekijken dient u social media cookies te accepteren.
Klik hier om alle cookies te accepteren.Het College heeft geoordeeld dat de reclame niet ontoelaatbaar is en ook niet in strijd met criteria als de goede smaak of het fatsoen. Wel stellen zowel het College als de Commissie zich terughoudend op bij deze beoordeling gezien het subjectieve karakter van deze criteria. Dit houdt niet in dat de Commissie en het College een reclame bij voorbaat nooit in strijd met de goede smaak en het fatsoen kunnen bevinden.

Het college overweegt onder meer:  "In de reclame-uiting wordt het gedrag van mannen, meer in het bijzonder wildplassen, niet als aanvaardbaar voorgesteld en aanvaardbaar wordt ook niet gesuggereerd. Dat de onderhavige aanprijzing van Amstel bier niet door iedereen zal worden gewaardeerd, betekent niet dat de gewraakte, duidelijk humoristisch bedoelde reclame ontoelaatbaar zou zijn."

Lees hier het bericht.

Lees hier de uitspraak.

BRON: reclameboek.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.