NL EN

Wijziging publieke omroepbestel

Uitwerking punten regeerakkoord voor publieke omroep

Volgende week maandag vindt in de Tweeede Kamer het wetgevingsoverleg media plaats. Staatssecretaris Dekker zal daarvoor in een brief laten weten hoe uitvoering wordt gegeven aan het regeerakkoord. Daarin zal hij uitwerken hoe de extra bezuinigingen voor de publieke omroep per 2016 van € 50 miljoen, oplopend tot € 100 miljoen structureel vanaf 2017 ingevuld zullen worden. Volgens het  regeerakkoord betaat daarnaast het voornemen om de koppeling tussen ledenaantallen en budgetten van omroepverenigingen los te laten en te vervangen door een systeem met A- en B-licenties. Ook daarover zal volgende week meer duidelijkheid komen, net als over de financiering van de regionale omroep en de samenwerking met de landelijke omroep.

Wijziging Mediawet

De wijziging van de Mediawet die de basis zal vormen voor de fusies van de omroepverenigingen wordt naar verwacht begin 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. De Raad van State bracht daarover op 2 november 2012 advies uit. Dit advies wordt pas openbaar als het wetsvoorstel met de reactie van de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gaat. Het ministerie houdt vast aan de planning om het wetsvoorstel per 1 januari 2014 in werking te laten treden, zodat de publieke omroepen met ingang van die datum kunnen gaan fuseren. Dat kan alleen als de behandeling in het parlement vlot verloopt. Dat wordt dus spannend!PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.