NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wie is aansprakelijk bij misbruik EPD?

Wie is aansprakelijk bij misbruik EPD?

Volgens de Consumentenbond hebben consumenten en patiënten weliswaar zeggenschap over hun privé-gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), maar is het nog altijd onduidelijk wie aansprakelijk is als de informatie in verkeerde handen valt én waar mensen in zo'n geval kunnen aankloppen. De bond heeft het ministerie van VWS opgeroepen om voor de invoering van het EPD maatregelen te treffen door de aansprakelijkheid bij wet te regelen.

GroenLinks kamerlid Sap wilde van minister Klink van VWS horen hoe hij over deze conclusie van de Consumentenbond dacht. Is het inderdaad onduidelijk wie aansprakelijk is bij misbruik van het EPD? Volgens de minister niet.

Wel gaf hij toe, dat degene die aansprakelijk gehouden kan worden van geval tot geval kan verschillen. "De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in haar eigen zorginformatiesysteem. Nictiz draagt zorg voor het beheer van het LSP," (Landelijk Schakelpunt, het centrale knooppunt voor de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders in Nederland) "de eindverantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens in het LSP ligt dan ook bij mij", aldus Klink.

Kortom, de Consumentenbond gaat wel wat te kort door de bocht: Wordt er misbruik gemaakt van het EPD in de zorginformatiesystemen van de zorgaanbieders zelf, dan zijn zij aansprakelijk te houden; Wordt er buiten die zorginformatiesystemen misbruik gemaakt van het EPD, dan is Nictiz aansprakelijk te houden, waarvoor de minister de eindverantwoordelijkheid draagt.

Lees hier het bericht.

BRON: ictzorg.com


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.