NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wie beschikt over de auteursrechten op software?

Wie beschikt over de auteursrechten op software?

De rechtbank Almelo heeft recent een uitspraak gewezen over de vraag wie auteursrechten op software toekomt. Let wel: het was de rechter in kort geding, en de rechter oordeelt dat hij dat in kort geding niet kan vaststellen. Ik  vroeg mij al lezende overigens nog wel af of hier ook nog toepasselijk-recht-vragen spelen. Het gaat om het volgende.

Het conflict betreft in het kort twee partijen die als opdrachtnemer/opdrachtgever al apps ontwikkelden (dat vond in de Oekraine plaats, vandaar mijn toepasselijk-recht-vraag) en plannen hadden om een BV op te zetten die de apps zou gaan exploiteren. U begrijpt het al, die twee krijgen ruzie en strijden nu om de apps.

De rechter formuleert de kernvraag als volgt: "de kern van dit geschil is de vraag wie in het onderhavige geval de maker is van de softwareapplicaties. Oftewel, komen de auteursrechten van de softwareapplicaties toe aan de leverancier/opdrachtgever, Service2Media, dan wel aan haar opdrachtnemer die op basis van outsourcing de softwareapplicaties voor haar heeft gebouwd, zijnde Mobile2Morrow en VLF Networks."

De visie van partijen is als volgt:

- VLF heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd, dat Service2Media slechts summiere instructies heeft verstrekt ten behoeve van de ontwikkeling van de softwareapplicaties en dat VLF het creatieve brein achter de ontwikkeling vormde. Service2Media was niet inhoudelijk betrokken bij de totstandkoming en aanpassing van de softwareapplicaties. Haar rol beperkte zich uitsluitend tot het aanbrengen van klanten en het sluiten van gebruiksrecht- en onderhoudsovereenkomsten met die klanten en de wensen van die klanten vertalen in instructies voor VLF Networks dan wel Mobile2Morrow.

- Service2Media heeft dit gemotiveerd betwist en ter ondersteuning hiervan heeft Service2Media aangevoerd, dat de door VLF in opdracht en voor rekening van Service2Media verder ontwikkelde computerapplicaties tot stand zijn gebracht naar het ontwerp van Service2Media en onder haar leiding en toezicht, zodat Service2Media als de maker van die applicaties moet worden aangemerkt. Aldus heeft Service2Media de geestelijke prestatie verricht en komt haar op grond van artikelen 1 juncto 6 Auteurswet het auteursrecht op de softwareapplicaties toe.

De rechter kan vervolgens weinig anders dan overwegen: "op grond van het vorenstaande is zonder nadere bewijslevering - waarvoor in kort geding geen plaats is - voorshands met onvoldoende zekerheid vast te stellen hoe de rollen in het creatieve proces tussen partijen waren verdeeld. De samenwerkingsovereenkomst biedt op dit punt geen duidelijkheid, zodat in het beperkte kader van dit kort geding geen uitspraak kan worden gedaan over de vraag aan wie het auteursrecht op de door VLF Networks en Mobile2Morrow - in opdracht van Service2Media - ontwikkelde applicaties toekomt."

De rechter wijst de vorderingen (verbod) daarom af. Lees hier de uitspraak.

 

 

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.