NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Whats App is legitieme ziekmelding

Whats App is legitieme ziekmelding

Dit werk is niks voor mij. Ik wil dit ook niet meer en stop ermee. Ik heb er geen zin meer in”. Dat riep een boze werknemer van Flexjob voordat zij op 17 april 2012 geagiteerd haar werkplek verliet. Twee dagen later, op 19 april, ontvangt zij van Flexjob een brief ter bevestiging van haar ontslag. De werkneemster stelt zich dan echter op het standpunt dat zij nooit ontslag heeft genomen, dat zij slechts geïrriteerd was, en dat zij zich op 18 april ’s ochtends ziek heeft gemeld via Whats App.

Flexjob stelt echter het Whats App bericht nooit te hebben ontvangen. De ziekmelding gaat volgens Flexjob dan ook niet op. De rechtbank Groningen oordeelt echter dat wel degelijk sprake is van een legitieme ziekmelding. De twee groene vinkjes naast het Whats App bericht bewijzen volgens de rechter dat de melding is aangekomen op het toestel van de werkgever. Dat een brief wellicht netter was geweest, is voor de rechter irrelevant. Uit het Whats App bericht had Flexjob kunnen en ook moeten afleiden dat de werknemer geen ontslag beoogde.

"Aan de stelling dat Flexjob het bericht niet heeft ontvangen gaat de rechter als onvoldoende onderbouwd voorbij. Het blijkt immers dat er naast het bericht twee vinkjes zijn geplaatst. Op grond hiervan kan zonder meer worden aangenomen dat het bericht succesvol is afgeleverd op het apparaat".

Alhoewel het in wezen een arbeids(ontslag)zaak betreft, is het vonnis interessant omdat de rechter oordeelt dat “zonder meer” kan worden aangenomen dat de ziekmelding succesvol is aangeleverd. Duidelijk is in ieder geval dat de rechtbank Groningen meegaat met de tijd, door het Whats App bericht te accepteren.

Op zich zijn de overwegingen van de rechtbank niet onjuist.  Naar Nederlands recht heeft een verklaring immers werking indien deze de persoon tot wie deze gericht is, heeft bereikt. Deze zogenaamde “ontvangsttheorie” is neergelegd in artikel 3:37 lid 3 BW. Bewijs dat het bericht ook daadwerkelijk gelezen is, behoeft niet te worden geleverd.  Voldoende is dat wordt aangetoond dat de verklaring is ontvangen.

Alhoewel ik de overwegingen van de rechtbank niet per se onlogisch is, vraag ik me wel af of inderdaad als vaststaand kan worden aangenomen dat een Whats App bericht is aangekomen op het moment dat twee vinkjes verschijnen. Ikzelf heb namelijk ook een smart phone, maar vermoed in de praktijk wel eens dat die vinkjes niet altijd overeenstemmen met de werkelijkheid.

BRON: Nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.