NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wetsvoorstel tegen online doorverkoop tickets aangenomen

Wetsvoorstel tegen online doorverkoop tickets aangenomen

De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat de online doorverkoop van tickets voor evenementen moet regelen. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Eerste Kamer.

 

Het wetsvoorstel is een initiatief van de Kamerleden Arde Gerkens (SP) en Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA). De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel. Alleen de VVD, ChristinUnie en SGP stemden tegen.

 

In het voorstel wordt de online doorverkoop niet verboden. Wel worden beperkingen opgelegd. De prijs mag maximaal 20% meer bedragen dan de originele prijs van een kaartje. Betaald de consument te veel, dan kan hij het verschil opeisen via een geschillencommissie of via een gang naar de rechter. Het oorspronkelijke voorstel wilde de Consumentenautoriteit hiervoor inschakelen. Dit is, na enkele kritische kanttekeningen vanuit de Kamer, aangepast in het huidige voorstel.

 

De Kamerleden menen dat momenteel enkele tientallen handelaren vele tickets binnenslepen om deze vervolgens met woekerwinsten door te verkopen. De tickets worden niet (alleen) via de normale wegen opgekocht, maar ook via computerprogramma’s, studenten en in sommige gevallen fraude, aldus de parlementariërs. Het wetsvoorstel heeft als doel om deze doorverkoop te beperken, zodat de toegang tot sport en cultuur tegen een redelijke prijs wordt gewaarborgd.

 

Het voorstel wil een nieuw artikel 4a in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek invoegen:

 

"1. Op een toegangskaart voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur in Nederland wordt de prijs vermeld waarvoor deze is verkocht door de eerste verkoper.

2. Een toegangskaart als bedoeld in lid 1 kan, voor zover de aard van de toegangskaart zich daartegen niet verzet, door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf te koop worden aangeboden en verkocht tegen een hogere prijs dan de prijs die daarop is vermeld, mits de prijsverhoging, met inbegrip van de rechtstreekse kosten voor administratie en verzending, noch direct, noch indirect kennelijk onredelijk is. De prijsverhoging wordt in ieder geval kennelijk onredelijk geacht als deze meer bedraagt dan twintig procent van de prijs die is vermeld op de toegangskaart. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels over de doorverkoopprijs worden gesteld.

3. Wordt een toegangskaart als bedoeld in lid 1 aangeboden in combinatie met een zaak of een andere dienst, dan maakt de verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn aanbod een onderscheid tussen de prijs van de toegangskaart en de prijs van die zaak of dienst.

4. Is een toegangskaart te koop aangeboden in strijd met lid 2 of 3 en is naar aanleiding

daarvan een overeenkomst tot stand gekomen, dan geldt het bedrag dat de koper heeft voldaan boven de prijs die is vermeld op de toegangskaart en de ingevolge lid 2 toegestane verhoging voor de rechtstreekse kosten van de administratieve verwerking van de koop en het verzenden van de toegangskaart, als onverschuldigd betaald.

5. Van de leden 1 tot en met 4 kan niet ten nadele van de koper die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf worden afgeweken."

  

Naast het wetsvoorstel hebben diverse popcentra, artiesten en evenementenbureau's al een initiatief gelanceerd om consumenten bewust te maken waar ze hun kaarten het best kunnen kopen: Weet waar je koopt.nl

 

Lees hier het bericht.

 

BRON: nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Hendrik Boon woensdag 7 april 2010 10:48

En als de bekende partijen zich in het buitenland gaan vestigingen en dan in NL verkopen, dekt de wet dit ook? (online casino mag bv ook niet in NL, is bij wet geregeld, maar iedereen kan/doet het....)

Het vestigen van een bedrijf in een ander land en dan in NL verkopen is een niet echt ingewikkeld volgens mij.

Wouter woensdag 7 april 2010 13:21

Beste Hendrik,

Dank voor je reactie. Zoals je ziet heb ik de tekst van het wetsvoorstel nu ook opgenomen in het blog-artikel. Hieruit blijkt dat het nieuwe artikel van toepassing zal zijn "op een toegangskaart voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur in Nederland". De vestiging van de partij is dus niet van belang: het voorstel ziet op evenementen in Nederland.

bregje9 woensdag 7 april 2010 17:17

onzin wet pure symboolwetgeving. scoren bij de achterban. totaal niet handhaafbaar

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.