NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wetsvoorstel: no-hit kentekengegevens vier weken bewaren

Wetsvoorstel: no-hit kentekengegevens vier weken bewaren

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil alle kentekengegevens die de politie met camera’s vastlegt vier weken bewaren; ook van auto's die niet gezocht worden door de politie. Hiertoe is vandaag een wetsvoorstel gepresenteerd. Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat niet bekend is hoe effectief de regeling zal zijn:

“Cijfers over de aantallen misdrijven die per jaar kunnen worden opgelost indien alle door de politie vastgelegde kentekengegevens gedurende een bepaalde periode mogen worden bewaard, kunnen niet worden gegeven. De ervaringen met het gebruik van bewaarde kentekengegevens ten behoeve van de opsporing zijn namelijk beperkt.”

Toch moeten voor de zekerheid kennelijk alle kentekengegevens bewaard worden. Dit geldt niet alleen voor kentekengegevens van auto’s die vermoedelijk iets met een overtreding of een misdrijf te maken hebben, maar ook voor zogenoemde no-hit gegevens. Een 'no-hit' betekent dat een gescand kenteken niet voorkomt in de vergelijkingsbestanden van de politie en dat dit kenteken dus niet wordt gezocht. Het gaat met andere woorden om auto's van onschuldige mensen.

Straks mag de politie de no-hit gegevens bewaren om deze later te gebruiken voor opsporingswerk. Na aangifte of ontdekking van een strafbaar feit kan de politie dan bijvoorbeeld met de gegevens de reisbewegingen van verdachten nagaan.

In een aantal politieregio’s is in het verleden al gewerkt volgens de manier die de minister nu voorstelt. Daarvoor bleek echter de wettelijke basis te ontbreken, zo benadrukte het College bescherming persoonsgegevens. Een mogelijke oplossing was uiteraard geweest om de praktijk niet voort te zetten. Nu wordt voor een andere mogelijkheid gekozen: de wet wordt aangepast aan de praktijk.

 

Hier vindt u het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

BRON: Rijksoverheid


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.