NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wetsvoorstel modernisering publieke bestel

Wetsvoorstel modernisering publieke bestel

De antwoorden van staatssecretaris Dekker op de vragen van de fracties naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet (33541) zijn naar het parlement gestuurd.

Het gaat om het wetsvoorstel dat de wettelijke basis zal vormen voor de fusies volgens het 3-3-2 model. De sturing door de Raad van  Bestuur van de NPO neemt op basis van dit wetsvoorstel door de verhoging van het programmabudget waarover de NPO beslist van 30% naar 50%. De bezuinigingen noodzaken volgens Dekker het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten vanuit een totaalvisie op het aanbod van de publieke omroep. Daartoe is meer centrale sturing door de NPO nodig. De regering heeft echter niet als doel om naar een BBC-model te werken.

De extra bezuiniging van het kabinet-Rutte II zullen waarschijnlijk nopen tot scherpere keuzes in de programmering. De uitdaging van de publieke omroep is om met het overgebleven budget toch een onderscheidende, gevarieerde, en kwalitatief hoogstaande publieke programmering te realiseren, aldus Dekker.

Als de huidige omroepen zich niet presenteren volgens het 3-3-2 model, wordt hun

aanvraag voor een erkenning afgewezen. De fusie zal voor de betrokken omroepen

definitief zijn: 

“Immers, verenigingen die deelnemen in een samenwerkingsomroep kunnen zich niet meer losmaken uit die samenwerkingsomroep om vervolgens als nieuwe omroepvereniging verder te gaan. Het voorgestelde systeem gaat immers uit van maximaal zes erkenningen, en elke afsplitsing van een erkende samenwerking, zou toch weer een uitdijen van het bestel opleveren, naar zeven of meer er

Verder zijn de leden zijn niet meer bepalend voor de omvang van het budget maar

blijven deze van belang voor de legitimatie: 

“Door de financiering niet meer aan het ledental te koppelen, wordt het bestel verlost van een voortdurende en latente strijd om leden. Zo kunnen aandacht en geld volledig op de programma’s gericht worden. Het ledenaantal is naar de mening van de regering echter wel het enige objectieve criterium waarin uitgedrukt kan worden wat het maatschappelijke draagvlak van een omroep is. Die legitimatie speelt een rol bij de beoordeling welke partijen voor een volgende periode een plek in het bestel verdienen"

Dekker beoogt nog steeds het wetsvoorstel per 1 januari 2014 in werking te laten treden.  

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.