NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wetsvoorstel elektronische aangifte huwelijk, geboorte en overlijden

Wetsvoorstel elektronische aangifte huwelijk, geboorte en overlijden

Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Bijleveld hebben een wetsvoorstel dat elektronische aangifte bij de burgerlijke stand mogelijk maakt, voor advies aan de Raad van State gezonden.

 

Hoewel ik de Kamerstukken niet heb kunnen vinden, is het de bedoeling om de burgerlijke stand en de GBA op elkaar af te stemmen. Als gevolg hiervan kan bij de aangifte van bijvoorbeeld een huwelijk worden volstaan met de opgave van de wettelijk vereiste gegevens.

 

Volgens het persbericht van het Ministerie van Justitie is efficiency het grote voordeel van de nieuwe werkwijze. Nu moeten voor een huwelijksaangifte stukken als een geboorteakte en uitreksel van de GBA feitelijk worden overlegd. Hierin schuilt evenwel ook een waarborg voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Om identiteitsfraude en misbruik van persoonsgegevens bij een electronische aangifte te voorkomen, vertrouwt men op de DigiD. Of dit voldoende is, zal de komende tijd uit enkele pilots moeten blijken.

 

Overigens is het niet zo dat bij de eventuele invoering van de elektronische aangifte het ouderwetse gemeenteloket komt te vervallen.

 

Lees hier het bericht.

BRON: nu.nl, justitie.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.