NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wetsvoorstel auteurscontractenrecht naar de Kamer

Wetsvoorstel auteurscontractenrecht naar de Kamer

Al in 2004 is in opdracht van het ministerie van Justitie een rapport geschreven waarin werd aanbevolen een wettelijke regeling in te voeren om de contractuele positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars te versterken. Gisteren, 19 juni 2012, is dan eindelijk het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

In het wetsvoorstel krijgen auteurs (zoals schrijvers van boeken, muziek en films) en uitvoerende kunstenaars (zoals acteurs en muzikanten) een aantal wettelijke rechten die zij kunnen inroepen tegen exploitanten van hun werk.

 

Onder andere wordt in de wet vastgelegd dat makers een dwingendrechtelijke billijke vergoeding dienen te krijgen voor de verlening van exploitatierechten op hun werk. Voor exploitatie van het werk op een wijze die op het moment van contractsluiting nog onbekend was, is bovendien een aanvullende billijke vergoeding verschuldigd. Deze kan ook bij derde-exploitanten worden gevorderd die de rechten weer hebben gekregen van de eerste exploitant.

 

Ook inroepbaar tegen deze derde-exploitanten, zijn de rechten die voortvloeien uit een non-usus bepaling en een bestsellerbepaling: het contract met de exploitant kan geheel of gedeeltelijk worden ontbinden indien deze het werk niet in voldoende mate exploiteert en makers kunnen een hogere vergoeding claimen als de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding in geen verhouding meer staat tot de opbrengst voor de exploitant.

 

Ook is nieuw dat de belangrijkste audiovisuele makers recht krijgen op een proportionele vergoeding als zij hun rechten overdragen aan de producent van het filmwerk. Dat betekent dat deze rechten niet meer in één keer kunnen worden afgekocht.

 

Lees hier de memorie van toelichting en hier het nader rapport. Hieronder enkele links naar eerdere posts over het onderwerp.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (2)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.