NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wereldwijde of nationale uitputting in de VS?

Wereldwijde of nationale uitputting in de VS?

De Supreme Court van de VS gaat zich binnenkort uitspreken over de reikwijdte van de zogenaamde ‘first-sale’ doctrine. Deze doctrine houdt in dat een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de rechthebbende doorverkocht of verspreid mag worden door de rechtmatige koper van dat exemplaar. In Nederland noemen we dit het leerstuk van de uitputting.

In de VS is al een tijdje een discussie gaande over de reikwijdte van uitputting. De vraag is of uitputting ook geldt wanneer je het exemplaar in het buitenland hebt gekocht. Lagere rechtbanken in de VS oordeelden daarover tot nu toe verschillend. Binnenkort zal de Supreme Court een definitieve beslissing nemen over het vraagstuk. De zaak die voorligt gaat over een bedrijf dat in het buitenland gekochte studieboeken verkoopt aan studenten in de VS. De uitgever van de boeken verzet zich daartegen en kreeg in eerste en tweede aanleg gelijk, omdat uitputting alleen van toepassing zou zijn op exemplaren die in de VS zijn gekocht.

In Europa geldt dat uitputting beperkt is tot het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER). Is een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk eenmaal rechtmatig op de markt gebracht in een land van de EER, dan mag het exemplaar in de hele EER verder verkocht worden. De beperking van uitputting tot het grondgebied van de EER is een maatregel die de Europese markt beoogt te beschermen. Vóórdat de Europese auteursrechtrichtlijnen in werking traden, kende Nederland nog wereldwijde uitputting.

Lees hier het hele berichtPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.