NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wereld van verschil tussen “Porschespecialist” en “gespecialiseerd in Porsche”

Wereld van verschil tussen “Porschespecialist” en “gespecialiseerd in Porsche”

Het gebruik van het merk PORSCHE in de verschillende aanduidingen “Porschespecialist”, “Porschespecialist Van den Berg” en de domeinnaam “porschespecialist.nl” is als handelsnaam- en merkgebruik (gebruik ter onderscheiding van de onderneming respectievelijk van de betreffende diensten) aan te merken en maakt inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Porsche.

Dit heeft het Hof Den Haag in hoger beroep geoordeeld en daarmee het eerdere vonnis van de rechtbank van Den Haag vernietigd, waarin nog werd geoordeeld dat het gebruik door Van den Berg – een garagehouder gespecialiseerd in tweedehands Porsches, nieuwe en gebruikte onderdelen en reparaties van Porsches - geoorloofd was.

Het gebruik van Porsche en Porschespecialist  in de handelsnaam, merk en domeinnaam zijn niet als eerlijk gebruik aan te merken. Een (aanzienlijk deel van) het betrokken publiek kan daardoor de indruk krijgen dat er een bijzondere band bestaat tussen Porsche en Porschespecialist Van den Berg. Er bestaat een reële kans dat het publiek in het gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan voor een verband tussen de waren en diensten van die onderneming en Porsche. Dit onder verwijzing naar de arresten BMW/Deenik en Anheuser-Bush van het het EU Hof van Justitie.

Het gebruik van het woord “specialist” neemt die indruk niet weg. Evenmin kan de disclaimer onderaan de webiste pagina van porschespecialist.nl baten. Ook het feit dat Van den Berg een afnemer was bij Porsche van Porsche producten (vaste klant relatie) maakt de zaak niet anders. Het gebruik van de aanduidingen “Porschespecialist”, “Porschespecialist Van den Berg” en de domeinnaam “porschespecialist.nl” als handelsnaam en als merk blijft ongeoorloofd.

Wel overweegt het Hof expliciet dat het Van den Berg vrij staat om in advertenties te vermelden “gespecialiseerd in Porsche” en “specialist in Porsche”.

Verschil tussen “Porschespecialist” en “gespecialiseerd in Porsche”?

Het eerste is gebruik als teken ter onderscheiding van de onderneming, waren en diensten en website (handelsnaam, merk, domeinnaam).
Het tweede is louter een beschrijvende mededeling van wat Van den Berg is - wat zijn specialiteit is.

Dat is een wereld van verschil in het merken- en handelsnaamrecht.

Lees hier het arrest.

BRON: IE-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.