NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Webcontent getoetst aan Mediawet

Webcontent getoetst aan Mediawet

Websites die video aanbieden vallen mogelijk onder de Mediawet. Aanbieders moeten zich voor 1 juli bij het Commissariaat aanmelden. Vanaf juli gaat het Commissariaat voor de Media bekijken welke websites waarop filmpjes staan, onder zijn toezicht gaan vallen. Die sites moeten dan voldoen aan de regels in de vernieuwde Mediawet, die eind vorig jaar van kracht is geworden.

 

In een interview in Adformatie van vandaag ga ik nader in op de onduidelijkheden die nog steeds bestaan, onder meer over het onderscheid tussen lineaire en non-lineaire audiovisuele diensten. "In het geval van lineaire content moet de aanbieder een duidelijk onderscheid aangeven tussen redactionele en commerciële informatie en zijn er beperkende regels voor de hoeveelheid reclame. Neervoort: ‘Als een aanbieder een filmpje wekelijks op hetzelfde tijdstip online zet, zou je de eerste keer dat het live gaat als traditionele broadcasting kunnen beschouwen. In dat geval geldt een strenger reclameregime. Die eerste keer wordt tenslotte niet bepaald door de kijker. Maar staat hetzelfde programma vervolgens op een site als Uitzendinggemist, dan wordt het gezien als on demand. Maar als er geen zoekfunctie aanwezig is op de site, dan valt de site volgens de minister helemaal buiten de regels. Het onderscheid is nog heel onduidelijk.’ Daarbij weten volgens Neervoort ‘heel veel bedrijven niet dat ze zich voor 1 juli bij het Commissariaat moeten aanmelden’."

 

Lees het hele interview in de Adformatie van 29 april 2010:

Webcontent getoetst aan Mediawet

BRON: Adformatie


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Erwin van den Brink maandag 10 mei 2010 12:30

Geachte mevrouw Neervoort,ik heb met belangstelling het artikel over het toetsen van webcontent aan de Mediawet in Adformatie van 29 april gelezen waarin u wordt geciteerd. Ik heb altijd verondersteld dat het feit dat de overheid via het agentschap telecom en d.m.v. het Commissariaat voor de Media reguleert welke partijen een zendmachtiging krijgen – en dat zij in tweede instantie de randvoorwaarden bepaalt waaraan programma’s moeten voldoen, is ingegeven door de schaarse bandbreedte in het elektromagnetisch spectrum gegeven de gebruikte transmissietechnologie (FM, VHF, UHF). Gegeven die schaarste is er een redelijke grond om als overheid in te breken op het grondrecht van vrije meningsuiting, namelijk het waken over levensbeschouwelijke pluriformiteit, e.d.Ether is in die zin een schaars goed. Het zal u bekend zijn dat vlak na de Tweede Wereldoorlog de overheid in deze zin ook heeft ingebroken op het recht van vrije drukpers omdat er papierschaarste heerste. Met het verdwijnen van die schaarste eindigde ook de regulerende bemoeienis van de overheid.Hetzelfde verschijnsel doet zich nu voor in de wereld van de audiovisuele media: door ‘uit te zenden’ volgens het Internet Protocol wordt en signaal a.h.w. gecomprimeerd tot een kanaalbreedte die nadert tot nul. Dat maakt de ‘internet-ether’ eindeloos: er past een oneindig aantal kanalen voor streamingmedia in. (Zie ons rapport De Eindeloze Ether uit 2004; even googlen op deze unieke zoekterm en u vindt het rapport).Mijn vraag is derhalve: waarom wil het Commissariaat voor de Media invloed kunnen uitoefenen op streaming media? En: als ik een Nederlandstalig internettelevisiekanaal begin in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland of Canada (waar veel Nederlanders wonen) – maar China kan natuurlijk ook, valt dat dan ook onder de controle van het Commissariaat?Binnen afzienbare tijd zal traditionele print eveneens kunnen worden uitgebreid met de functionaliteit om draadloos audiovisuele content te ontvangen op te slaan in geheugen en te laten zien. (zie Liquavista) Een kwestie van steeds geavanceerde polymere elektronica en beeldschermtechnologie die kan worden geïntegreerd in een folie die niet veel dikker is dan papier. Gaan dit soort publicaties daarmee dan ook onder het regime van het Commissariaat voor de Media vallen?Ik dank u bij voorbaat voor de moeite die u zich wilt getroosten om mij te antwoorden.Hoogachtend,

Erwin van den Brink,

hoofdredacteur De Ingenieur,

Veen Magazines B.V.

postbus 256, 1110 AG Diemen.

020-5310924EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.