NL EN

VS blaast SOPA nieuw leven in

Uit een recent verschenen rapport van de US Department of Commerce blijkt dat de Amerikaanse overheid het inbreukmakend streamen van audio en video zwaarder wil bestraffen. Het rapport adviseert om streamen aan te merken als een ‘zwaar misdrijf’. Een dergelijke bepaling was ook opgenomen in de controversiële anti-piraterijwet Stop Online Piracy Act (SOPA), die in januari 2012 vanwege hevig protest tijdelijk werd ingetrokken.

Het ministerie acht een aanscherping van de wet noodzakelijk, omdat het streamen van audio en video een significant onderdeel is geworden van het online gedrag van consumenten. Streaming zonder toestemming van de auteursrechthouder wordt nu nog gezien als een publieke uitvoering zonder geldige licentie, waarvoor een lichter strafregime geldt. Het wederrechtelijk reproduceren en distribueren, waar P2P file-sharing onder valt, wordt wel al als zwaar misdrijf gezien.

Een wetswijziging kan vergaande gevolgen hebben voor streamingdiensten. Websites die inbreukmakende content ter streaming aanbieden moeten vrezen voor een hardere aanpak. Ook rijst de vraag wat het effect kan zijn op de talloze coverfilmpjes op YouTube waarvoor doorgaans geen toestemming van de desbetreffende auteur is verkregen. Het uploaden van dergelijke video’s zou een misdrijf kunnen opleveren. Onduidelijkheid over de reikwijdte van SOPA was vorig jaar juist één van de struikelblokken.

Opent het rapport de (achter)deur voor een nieuwe SOPA? Slechts gedeeltelijk. In het rapport staat bijvoorbeeld niets over een controversiële three-strikesregeling. Ook het afsluiten van volledige internetdomeinen door middel van een DNS-blokkade is (vooralsnog) niet terug op de agenda.

Door: Nick Kruijsen

BRON: Nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.