NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Vrijheid van meningsuiting vs. het modelrecht van Louis Vuitton

Vrijheid van meningsuiting vs. het modelrecht van Louis Vuitton

Louis Vuitton heeft een ex parte bevel gevraagd en gekregen tegen kunstenares Nadia Plesner. Zij mag haar kunstwerk Darfurnica niet langer in de EU vertonen. Het kunstwerk bevat een afbeelding van een tas die inbreuk zou maken op de modelrechten van Louis Vuitton. Met het kunstwerk uit Plesner kritiek op de aandacht die beroemdheden als Paris Hilton krijgen, terwijl de media nauwelijks aandacht besteden aan het conflict in Darfur.

 

Een ex parte bevel is bedoeld voor IE rechthebbenden om in zeer spoedeisende zaken, als uitstel onherstelbare schade zou veroorzaken, een (dreigende) inbreuk te stoppen of te voorkomen (art. 1019e Rv). De inbreukmaker wordt dan niet op het verzoek van de rechthebbende gehoord. Als sprake is van een evidente en ernstige inbreuk op een IE recht die onherstelbare schade dreigt te veroorzaken, is de ex parte procedure een snel en effectief handhavingsinstrument. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van het huis-aan-huis verspreiden van duizenden reclamefolders waarin namaakartikelen worden aangeprezen.

 

In de onderhavige zaak, waarin IE rechten moeten worden afgewogen tegen een grondrecht als de vrije meningsuiting, zou het echter goed zijn om beide partijen op het verzoek te horen, in plaats van om een ex parte bevel te geven. Dergelijke gevallen vragen immers om een zorgvuldige belangenafweging, die niet – of minder goed – kan plaatsvinden als er geen hoor en wederhoor is geweest.

 

Daarnaast zou het goed zijn als in het intellectuele eigendomsrecht meer ruimte zou bestaan voor de vrijheid van meningsuiting als ‘rechtvaardigingsgrond’ voor het gebruik van eens anders werk, merk of model. Het auteursrecht en het merkenrecht bieden daarvoor wel een opening, het modellenrecht vooralsnog niet. Een interessante principiële kwestie, die vraagt om principiële rechtspraak. Gelukkig heeft de kunstenares aangekondigd het er niet bij te laten zitten.

 

Lees hier de beschikking.

 

Dit bericht is ook verschenen in de Volkskrant van 10 maart 2011.

BRON: Volkskrant, boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Mark dinsdag 8 maart 2011 14:28

Het is een beetje appels en peren werk maar toch opmerkelijk dat de uitlatingen van de Westboro Baptist Church in Snyder v. Phelps aan het land over de plas als vrijheid van meningsuiting wordt gezien en dat hier het belang van Louis Vuitton zwaarder weegt.

Wil zaterdag 12 maart 2011 00:21

Zou de rechter aandelen bezitten? Jammer dat dit soort motieven niet bij de rechtsprekende macht na te trekken zijn. Zo verliest de rechtsprekende macht haar legitimiteit die wortelt in een samenleving (alle Nderlanders) die haar respecteert en haar de macht verleent. Transparantie..

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.