NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Vragen omtrent het toekomstige kansspelbeleid

Vragen omtrent het toekomstige kansspelbeleid

 Zoals eerder al is aangegeven, is het de bedoeling van het huidige kabinet  om het vergunningstelsel voor kansspelen open te breken. In een schriftelijk verslag van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 augustus 2011, wordt nader ingegaan op de toekomstplannen.   

 

Dit schriftelijke verslag is een reactie op vragen van de verschillende fracties naar aanleiding van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het  Groenboek van de Europese over online gokken. De Europese Commissie heeft de Lidstaten uitgenodigd op het Groenboek te reageren om, onder meer, een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop online gokken binnen de lidstaten wordt gereguleerd.

 

Hoewel de staatssecretaris een aantal zaken omtrent de regulering van internetkansspelen nader toelicht, blijft er veel vaag ten aanzien van daadwerkelijk invulling. Zo blijft de vorm van het nieuwe Nederlandse vergunningstelsel onduidelijk. Het kabinet geeft alleen aan dat zij voor de inrichting van het Nederlandse vergunningstelsel de stelsels van andere lidstaten zal beoordelen en de voor Nederland relevante onderdelen zal overnemen. Ook kan de staatssecretaris geen indicatie geven van de wijze waarop online gokdiensten in de nieuwe wetgeving zal worden gedefinieerd. De staatssecretaris belooft meer duidelijkheid  omtrent het vergunningstelsel in het  wetsvoorstel dat eind dit jaar zal worden gelanceerd.

 

Het kabinet acht EU-regelgeving op het gebied van online kansspelen  op dit moment onwenselijk. Lidstaten moeten zelf kunnen blijven bepalen hoe zij online kansspelen willen reguleren. Wel wordt erkend dat online kansspelen vaak een grensoverschrijdend karakter hebben en het daarom goed is om met andere lidstaten over dit soort onderwerpen in overleg te treden. De huidige problematiek van het aanbieden van grensoverschrijdende kanspelen zal daarmee niet worden verholpen.

 

Ten aanzien van de handhaving van illegale kansspelen geeft de staatssecretaris aan een beroep te zullen doen op organisaties die een faciliterende rol vervullen bij het aanbieden van illegale kansspelen. Het gaat hierbij dan om financiƫle instellingen/dienstverleners, internet hosting providers en internet service providers. De staatssecretaris meent dat deze partijen onder artikel 1 aanhef en sub b van de Wet op de kansspelen vallen. Daarin wordt het bevorderen van deelname aan kansspelen zonder vergunning verboden. Het is echter zeer twijfelachtig of de werkzaamheden die hosting partijen en financiƫle dienstverleners verrichten als bevorderend kunnen worden aangemerkt. Het gaat bij bevorderen om het actief promoten, aanmoedigen of stimuleren van een gelegenheid waar kansspelen worden aangeboden. Het louter faciliteren van online kansspelen valt daar dus niet onder.

 

Het verslag bevat verder nog opmerkingen ten aanzien van het tegengaan van kansspelverslaving en fraude alsmede wervings- en reclameuitingen en privacy.

 

We zullen op het wetsvoorstel van einde dit jaar moeten wachten om meer duidelijkheid te krijgen over het nieuwe vergunningstelsel ten aanzien van online kansspelen.

 

Lees hier het gehele verslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRON: officielebekendmakingen.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.