NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • “Vraag naar de voorwaarden” onvoldoende

“Vraag naar de voorwaarden” onvoldoende

Sinds het bestaan van de Oneerlijke Handelspraktijken regelgeving, die ook in de Nederlandse Reclame Code (NRC) is geïmplementeerd, worden de reclame regels nog strikter uitgelegd en strenger toegepast. Waar vroeger de adverteerder nog kon volstaan met een verwijzing naar de voorwaarden, is dat steeds vaker niet meer voldoende.

In het bijzonder als de voorwaarden een essentiële beperking bevatten op het aanbod (de claim) zoals in de reclame geuit, vooral als het aanbod een absolute of algemene strekking heeft. Het gaat met name om beperkingen ten aanzien van de prijs of het product of een ander - voor de consument - essentieel onderdeel van het aanbod.

De vlieger dat het reclame medium vanwege haar beperkte duur (Tv- of radiocommercial) of  omvang (banner of Adword-advertentie) zich niet leent om die nadere (beperkende) voorwaarde expliciet te vermelden, gaat ook dan niet zo snel meer op.

Maar € 39 in combinatie met / Gratis bij aankoop van / Laagste prijsgarantie m.u.v. ….

Zo dient de voorwaarde dat een bepaalde dienst alleen voor de aangeboden prijs te verkrijgen is, mits men reeds een standaard abonnement heeft, ook in de advertentie te worden vermeld. Sterker nog soms moet deze voorwaarden niet alleen met zoveel woorden worden vermeld, maar moet ook de grootte en plaats van die voorwaarde in verhouding staan tot de grootte en plaats van de claim. Het gebruik van te kleine lettertjes is dus uit den boze.
“Nu AA voor maar € 39” “In combinatie met BB”

Indien het gratis aangeboden product afhankelijk is van de aankoop van een ander product, dient die aankoopvoorwaarde ook duidelijk te worden vermeld. Bijvoorbeeld:   

Ook beperkende voorwaarde op een bijkomend aspect van een aanbod, zoals een “laagste prijsgarantie”, kan niet slechts aan worden gerefereerd door de disclaimer “Vraag naar de voorwaarden?” of “Kijk op onze website” in de advertentie of commercial te vermelden, al dan iet met gebruik van een asterisk “*”.

Zo bevestigde het College van Beroep het oordeel van de Reclame Code Commissie dat BCC’s aller laagste prijsgarantie-claim niet door de beugel kan, omdat de beperking daarop niet expliciet in de Tv-commercial wordt vermeld en dat de vermelding “Kijk voor de voorwaarden op www.bcc.nl” niet volstaat.

Dat er sprake is van een beperking in de aanbieders waar het product moet zijn gekocht om aanspraak te kunnen maken op de laagste prijsgarantie van BCC, blijkt ook niet uit de enkele verwijzing in de televisiecommercial naar de voorwaarden op www.bcc.nl. Op zichzelf genomen kan, zoals BCC terecht aanvoert, de gemiddelde consument niet verwachten dat in een televisiecommercial alle voorwaarden volle­dig worden vermeld, maar dat neemt niet weg dat die consument wel tijdig moet worden geïnformeerd over het feit dat er een belangrijke be­perkende voorwaarde van toepassing is, teneinde te voorkomen dat bij hem onjuiste verwach­tin­gen wor­den gewekt en hij als gevolg daarvan een besluit tot een transactie kan nemen dat hij niet zou hebben genomen indien deze essentiële informatie tijdig aan hem zou zijn ver­strekt. Het voor de reclame gebruikte medium televisie biedt welis­waar in beperkte mate ruimte voor het verstrekken van deze informatie, maar het College acht het desondanks zeer wel mogelijk in de televisiecommercial de consument voldoende te informeren over het bestaan van bedoelde beperking.”

Lees hier de gehele beslissing.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:38

Hallo heer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.If u geïnteresseerd bent antwoord terug naar mij doen? Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.