NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Vooruitbetaling en annulering bij online aankopen

Vooruitbetaling en annulering bij online aankopen

Ten aanzien van de online verkoop van producten aan consumenten, geldt een groot aantal regels. Bij zowel webshops als consumenten zijn deze regels echter lang niet altijd bekend. Aan de hand van twee recente rechtszaken wordt hieronder aandacht besteed aan de wettelijke regels omtrent de vooruitbetaling en annulering van online aankopen.

 

De zaken

In beide rechtszaken betrof het opvallend genoeg de aankoop van een fiets. In de eerste zaak  ging het om de online aankoop van een “Redy freestyler X-ray Booster” ter waarde van EUR 159.—(Rb. Rotterdam 29 juni 2001, LJN BR6951).  In de tweede zaak werd een “BMX Freestyle Tough Ride 20 Zwart” besteld (Rb Arnhem 22 augustus 2011, LJN: BS1751). In beide  gevallen ontstond er na het sluiten van de koopovereenkomst een geschil tussen de leverancier en de consument.

 

In de eerste zaak zond de leverancier direct na bestelling per e-mail een factuur aan de consument. De consument weigert het gehele bedrag te betalen voordat hij de fiets heeft ontvangen. De consument geeft vervolgens aan de fiets te hebben geannuleerd, maar omdat dit volgens de leverancier niet binnen de annuleringstermijn van 7 dagen is gebeurd, wil de leverancier nog altijd het aankoopbedrag hebben.

 

In de tweede zaak moet de fiets worden opgehaald bij de leverancier. De consument beweert dat de verkeerde fiets is klaargezet en heeft de leverancier laten weten af te zien van de aankoop van de fiets. De leverancier is van mening dat de consument de koop niet had mogen annuleren en eist alsnog betaling van de koopsom. 

 

Op beide aankopen waren de algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing.

 

Juridisch kader

De eerste kwestie die zich in de eerste zaak voor doet, betreft de vooruitbetaling. Direct na het sluiten van de overeenkomst en dus voordat de consument de fiets had ontvangen, verlangde de leverancier betaling van de gehele koopsom. De wet is hier duidelijk over. Op grond van artikel 7:26 lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) mag bij een consumentkoop slechts 50% vooruitbetaling worden verlangd. Het in de algemene voorwaarden opnemen van een artikel dat volledige vooruitbetaling vereist, is daarmee niet toegestaan.

 

Maar hoe zit het dan met iDeal betalingen? Daarbij wordt ook het geheel bedrag vooruitbetaald. Volledige vooruitbetaling mag wel zolang de consument maar de mogelijkheid om ook op andere wijze te betalen. Naast volledige vooruitbetaling moet er ook betaling via accept giro of credit card mogelijk zijn.

 

De consument was dus niet gehouden tot vooruitbetaling, maar was hij ook gerechtigd tot ontbinding van de koopovereenkomst? De algemene voorwaarden van de leverancier bepaalde namelijk dat er alleen binnen 7 dagen na bestelling kon worden geannuleerd.

 

De rechter wijst de leverancier echter terecht op artikel 7:46d lid 1 BW. Dit artikel ziet op de mogelijkheid van consumenten om online aankopen binnen 7 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te ontbinden (op de uitzonderingen op deze regel wordt niet nader ingegaan). Ratio hierachter is dat de consument zich een volledig beeld moet kunnen vormen van de gekochte zaak. Hij krijgt daarom een bedenktijd van 7 dagen om te beslissen of hij het product wel echt wil. Als de leverancier alsnog de fiets zou leveren, zou de consument dus alsnog binnen 7 dagen kunnen ontbinden. De rechter lijkt hiermee te oordelen dat er wel eerst moet worden geleverd voordat kan worden ontbonden.

 

De rechter in de tweede zaak denkt hier anders over. Hij oordeelt dat als de consument het recht heeft de koop te ontbinden na ontvangst van de fiets, hij dit recht ook heeft voor ontvangst. Hoewel de rechter hiermee afwijkt van artikel 7:46d lid 1 BW, is dit een praktische en kostenbesparende oplossing. Als de consument al weet dat hij de fiets toch niet wil, lijkt er voor beide partijen geen reden om de levering alsnog te laten plaatsvinden. Belangrijk is wel dat de dagen voor ontvangst niet kunnen worden afgetrokken van de 7 dagen bedenktijd na ontvangst. De consument houdt dus altijd 7 dagen bedenktijd na ontvangst van een aankoop. De rechter geeft consumenten dus eigenlijk extra dagen bedenktijd.

 

Het is opvallend dat deze zaken voor de rechter zijn gekomen, zeker gezien het feit dat de consument, altijd het recht heeft om binnen 7 werkdagen na ontvangst van de fiets de koop alsnog te kosteloos te ontbinden. In ieder geval tonen de rechtszaken aan dat het voor zowel de webshop als de consument van belang is om hun rechten en verplichtingen te kennen.

 

BRON: Emerce


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.