NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Voetballer Kew Jaliens wint zaak over domeinnamen

Voetballer Kew Jaliens wint zaak over domeinnamen

De voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht heeft op 24 februari j.l. de profvoetballer Kew Jaliens in het gelijk gesteld. Voor wie niet weet wie deze voetballer is, Kew Jaliens voetbalde eerst bij AZ en nu voor de Poolse voetbalclub Wisla Krakow. Ook maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands Elftal voor het WK in 2006 en de Olympische Spelen in 2008. Maar genoeg over voetbal, wat was er juridisch gezien aan de hand?

Gedaagde ‘X’ had de domeinnamen kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl geregistreerd op 9 juni 2006. Deze domeinnamen linkte door naar de website van X, www.linktoppers.nl.

Jaliens heeft op zijn beurt het Benelux woordmerk KEW JALIENS gedeponeerd op 9 november 2010. Hij is blijkbaar (sinds kort) van plan een einde te maken aan zijn voetbalcarrière, want uit het vonnis volgt dat hij daarom ook zijn naam als woordmerk heeft geregistreerd en ook aan zijn naam en merk domeinnamen wil koppelen. Daarom was hij pas eind 2010 op de hoogte van het feit dat iemand anders al vier jaar de domeinnamen kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl had geregistreerd.

Jaliens doet een beroep op art. 2.20 lid 1 sub a, b, c en d Benlux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) en op de onrechtmatige daad in het algemeen. Een beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt uiteindelijk, nu de voorzieningenrechter constateert dat sprake is van gebruik (door X) van de tekens in het economische verkeer, er sprake is van een bekend merk en X zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het (bekende) Benelux woordmerk KEW JALIENS.

De rechter gaat dieper in op het ontbreken van de geldige reden. Hij oordeelt dat geen sprake is van een geldige reden nu er geen zakelijke relatie is tussen de twee, en het niet voor de hand ligt voor X om de domeinnamen te registeren, te meer omdat de naam Kew Jaliens een weinig voorkomende naam is. Het feit dat X zich profileert als een soort ‘zaakwaarnemer’ - dankzij het handelen van X blijven de domeinnamen uit handen van domeinnaamkapers (?!) - mag ook niet baten als geldige reden. Jaliens heeft immers nooit X opdracht gegeven om als zijn zaakwaarnemer te fungeren.

De voorzieningenrechter acht het voorts niet onbelangrijk dat X heeft gesteld de domeinnamen op te heffen, indien Jaliens niet de domeinnamen voor de gevraagde vergoeding (€1.199 (!) per domeinnaam) zou overnemen. Een opmerkelijk en niet geslaagd verweer, aangezien de voorzieningenrechter constateert dat de registraties onrechtmatig zijn en dat de domeinnamen in dat geval (bij opheffing) weer in het publieke domein zouden vallen (en Jaliens dan weer hetzelfde probleem heeft).

Tot slot stelt X dat sprake is van ongerechtvaardigde verrijking, nu Jaliens door het vorderen van de overdracht van de domeinnamen ''op sluwe wijze'' zijn domeinnamen gratis probeert te krijgen. De voorzieningenrechter acht dit beroep op ongerechtvaardigde verrijking gegrond. Je kunt je afvragen in hoeverre dit redelijk is, nu sprake is van (evident) onrechtmatig handelen door X. 

Gelukkig voor X is dat Jaliens zelf heeft verklaard dat "het redelijk is dat hij de registratiekosten van de domeinnaam moet vergoeden". Gelukkig voor Jaliens is dat niet de door X gevraagde €1.199, maar de door Jaliens vastgestelde €199 per domeinnaam als registratiekosten worden aangemerkt. De kosten worden verrekend in de totale kosten die X moet betalen, €9.650.31 en X moet de domeinnamen overdragen.

Lees hier het vonnis.

BRON: Boek9.nl en afbeelding van boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.