NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Verwijzing naar voorwaarden op internet: wel of niet voldoende?

Verwijzing naar voorwaarden op internet: wel of niet voldoende?

Ik krijg de vraag vaak gesteld: "kan ik in mijn offerte verwijzen naar mijn voorwaarden via een link?"

Daar wordt wisselend over gedacht, en speelt de traditionele 'wrijving' tussen commerciëlen/marketeers en juristen.

Ik adviseer altijd voorzichtig te zijn. Waarom? De wet is heel simpel, en biedt die mogelijkheid in principe niet. In de "papieren" wereld is de hoofdregel: ter handstellen vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Er is wel een wetsvoorstel aanhangig die iets wil doen aan het tussengebied online-offline, maar de vraag is of dat voorstel nu echt soelaas biedt.  

De rechtbank Zwolle heeft zich uitgelaten over de vraag of verwijzing naar een vindplaats op internet voldoende is. Nee, zegt de rechtbank: 

"De – door Kluwer aangevoerde – omstandigheid dat Worp zich (ook) via internet op uitgaven van Kluwer heeft geabonneerd en dat de algemene voorwaarden op de website van Kluwer zijn na te lezen doet daaraan niet af, nu daaruit niet volgt dat Kluwer (conform art 6:234 lid 1 sub b) de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomsten langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door Worp kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming."

Punt is alleen dat mij niet helemaal duidelijk wordt uit de uitspraak hoe de overeenkomst tot stand is gekomen, langs elektronische weg of niet. De rechtbank grijpt hier het criterium aan voor overeenkomsten die langs elektronische wijze tot standkomen, en constateert dat Kluwer kennelijk niet heeft voldaan aan het vereiste om de voorwaarden toegankelijk te laten zijn voor latere kennisgeving (tip: zet een 'print' en 'opslaan' icoon erbij, en klaar is Kees).

Ik leid alleen niet uit de feiten af dat die overeenkomst daadwerkelijk via elektronische weg tot stand is gekomen. Indien niet, dan dient m.i. niet aan dit criterium getoetst te worden. Verder valt op dat partijen al eerdere zaken hebben gedaan, en lijkt het erop dat de rechtbank hier wel wat makkelijk overheen stapt. Ze had Kluwer op zijn minst een bewijsopdracht kunnen geven.

Lees hier de uitspraak.


 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Adriaan Zondervan woensdag 3 juni 2009 16:52

De kantonrechter in Haarlem heeft een interessant vonnis gewezen, waarin het beroep op vernietiging wel is afgewezen:
Kantonrechter Haarlem, 29 augustus 2007
Op offerte: “Onze a.v. vindt u op onze website: [..] (exacte adres) en worden u op verzoek onmiddellijk verstrekt.” Daarna mondelinge overeenkomst. Wederpartij doet een beroep op vernietigbaarheid omdat geen redelijke mogelijkheid zou zijn geboden om kennis te nemen; dit wordt afgewezen, de mogelijkheid is wel gegeven.

Overweging: “De offerte van 22 maart 2006 verwijst naar de vindplaats van de algemene voorwaarden op de website van [eiseres]. Het gebruik van het internet is in het huidige tijdsgewricht inmiddels zodanig ingeburgerd, dat het op elektronische wijze beschikbaar stellen van algemene voorwaarden naar het oordeel van de kantonrechter gelijkwaardig geacht kan worden aan de feitelijke terhandstelling daarvan als genoemd in artikel 6:234 lid 1 sub BW. De beantwoording van de vraag of [eiseres] de algemene voorwaarden tezamen met de offerte van 22 maart 2006 aan [gedaagde] heeft toegestuurd, is dan ook niet bepalend voor de uitkomst van het onderhavige geschil. Nu door [gedaagde] geen feiten of omstandigheden zijn aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat het hem onmogelijk was om via het internet kennis te nemen van de door [eiseres] gehanteerde algemene voorwaarden, leidt het voorgaande ertoe dat zijn beroep op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden geen effect kan sorteren."

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.