NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Verslag pleidooi over burgerservicenummer

Verslag pleidooi over burgerservicenummer

Op 29 augustus diende de mondelinge behandeling van het beroep van de Minister van Milieu & Infrastructuur tegen het besluit van het Collegebescherming persoonsgegevens (CBP) een last onder dwangsom op te leggen voor het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) door de minister. De minister wil het BSN gebruiken om de identiteit van rijksambtenaren te verifiëren. WebWereld (Brenno de Winter) maakte een verslag van de zitting. Het onderstaande is daaruit ontleend.

"Het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) voor de Rijkspas is volgens de beboete minister geen privacyschending en zelfs broodnodig voor beveiliging.

Minister Schultz is ten onrechte aangepakt door het CBP voor privacyschending, betoogt landsadvocaat Cécile Bitter bij de bestuursrechter. Het controleren van ambtenaren op basis van hun BSN is namelijk nodig voor beveiliging, argumenteert zij namens het ministerie.

Bitter probeert voor minister Schultz van Infrastructuur en Milieu onder een dreigende dwangsom uit te komen. In februari tikte het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) het ministerie op de vingers voor het gebruik van het BSN bij de Rijkspas.

Volgens de landsadvocaat is dit een zaak van groot belang. Formeel gaat het om één enkel ministerie, maar eigenlijk staat de hele procedure van de Rijkspas ter discussie. Dat dit zwaar wordt aangezet, blijkt ook uit de aanwezigen bij de zitting. In totaal zijn er vijf ambtenaren met de pleitbezorgster meegekomen.

Na dit eenmalige gebruik zou het nummer ook niet bewaard worden in het kaart management systeem voor de Rijkspassen. Er is een centrale administratie, omdat ambtenaren van verschillende departementen bij elkaar op kantoor kunnen komen en dan toch met eigen pas moeten werken. Een koppeling met andere systemen is niet mogelijk, verzekert het ministerie.

(...)

Gebruik van het BSN voor de Rijkspas is volgens Bitter toegestaan op basis van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb). Zij stelt dat de overheid het nummer wel mag gebruiken in combinatie met de toegangspas, omdat de overheid altijd handelt in het algemeen belang. "Alles wat de minister doet, is publiek", betoogt ze.

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm van het CBP vindt die redenatie complete onzin. Hij wijst erop dat bedrijven ook passen uitgeven en niet met het BSN mogen werken. "De Rijkspas is een toegangspas. Niet meer en niet minder", stelt hij ook. Volgens hem is het vooral makkelijk om eventjes een BSN in te kloppen. "Dat gemak staat nu ter discussie."

Hij stelt dat de Wabb niet de Wet bescherming persoonsgegevens aan de kant mag zetten. De centrale vraag is dan ook of het mogelijk is om hetzelfde te bereiken met het voeren van minder administratie. De noodzaak voor het BSN is volgens Alberdingk Thijm niet aanwezig en dus mag dat nummer niet worden gebruikt. Gemak mag geen reden zijn.

Ook wijst de advocaat op Europese regelgeving, die boven landelijke wetgeving gaat. De verwerking van het BSN zou volgens Europese regels ook niet mogen.

Dat het wel noodzakelijk is, leggen ambtenaren uit tijdens de vragenronde van de zitting. Zij hebben onder de 18.169 ambtenaren op het ministerie 15 mensen gevonden die dezelfde voorletters, achternaam en geboortedatum hebben. Of die 'doublures' ook hetzelfde geslacht en geboorteplaats hebben, kunnen de ambtenaren niet aangeven.

Alberdingk Thijm gaat niet mee met die 'doublure'-redenatie. Hij wijst erop dat de wet verplicht om het BSN alleen ingezet mag worden als er daardoor sprake is van statistisch relevant onderscheid. Is dat er niet, dan mag het Burgerservicenummer niet worden gebruikt. Ook een rechter maakt duidelijk dat hij twijfelt over het belang van het BSN voor de Rijkspas."

Lees hier het hele verslag.

BRON: WebWereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

luc bool donderdag 1 september 2011 13:46

is de pleitnota wellicht beschikbaar?
vriendelijke groet,
Luc Bool

CATh zaterdag 3 september 2011 09:25

Luc, helaas niet beschikbaar.

Ellen Timmer dinsdag 20 september 2011 14:36

Naar ik begreep is er een vonnis. Weten jullie wanneer dat op www.rechtspraak.nl wordt geplaatst?

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.