NL EN

Verslag Debat internet censuur

Gisteren vond in De Balie in Amsterdam een interessant debat plaats in het kader van de serie Justice For All. Het thema was Censuur op Internet en de sprekers waren Egbert Dommering van de UvA (emeritus hoogleraar Informatierecht), Arnoud Vermeer (techneut), Alex de Joode (Security Officer en Public Policy bij Leaseweb) en Ot van Daalen (Bits of Freedom).  Hieronder volgt een korte samenvatting van de – mijns inziens – meest interessante punten.

 

De avond begon met een discussie over wat internetcensuur is en wat het inhoudt. Volgens Van Daalen is er een verschil tussen censuur vooraf en censuur achteraf, waarbij het eerste de meest zorgwekkende variant is, omdat geen onafhankelijke instantie kennis heeft genomen van de inhoud van de informatie. Daarnaast bestaat er door de overheid opgelegde censuur en zelfcensuur. De tweede is het meest zorgwekkend indien bedrijven censureren uit angst voor aansprakelijkheid.

 

Volgens Dommering censureert de overheid niet direct in Nederland, maar maakt zij informele, private afspraken met partijen die toegang geven tot internet, zoals access providers. Een voorbeeld hiervan is dat de politie zwarte lijsten met onidentificeerbare data aan ISP’s geeft waarvan wordt beweerd dat deze kinderpornografie bevatten. Het is echter niet met zekerheid vast te stellen of deze lijsten niet andere informatie bevatten, waardoor de politie de toegang tot informatie verregaand kan beperken. Op deze wijze is volgens Dommering censuur altijd óf te breed óf te smal, maar nooit effectief.

 

De Joode gaf aan dat zijn bedrijf een internetfilter aanbiedt die een dergelijke zwarte lijst gebruikt. Hij stuitte hierbij op heftige kritiek, omdat zijn lijst is opgesteld door de Zweedse politie, waardoor de Zweedse normen worden opgelegd in Nederland. Volgens Van Daalen is een filter ook niet de oplossing om een dergelijk probleem als kinderpornografie aan te pakken, maar dienen de producenten hiervan te worden aangepakt. Een kinderpornografiefilter is volgens hem slechts een dekmantel voor een uitgebreider censuurbeleid. Dommering voegt aan deze discussie toe dat censuur vooral is bedoeld om 1) kinderpornografie 2) politieke terreur en 3) piraterij tegen te gaan. Het is volgens hem opmerkelijk dat wij in de laatste 20 jaren geen politieke terreur hebben gehad op Nederlands grondgebied, maar dat het leeuwendeel van het internetteam van de KLPD  zich hiermee bezighoudt. Bovendien ziet Dommering een trend dat overheden meer de toegang tot informatie gaan controleren dan de redactie hiervan. Dat komt omdat de overheid de controle op de redactie van informatie kwijt is, maar nog wel druk kan uitoefenen op zoekmachines en ISP’s.

 

Arnoud vermeer gaf vervolgens een interessante presentatie over hacking. Hierin behandelde hij onderwerpen zoals het omzeilen van de Chinese Firewall, het manipuleren van andermans informatie die hij via internet ontvangt en de tekortkomingen van de zwarte lijsten zoals gebruikt door de KLPD en Leaseweb. Voor een overzicht van zijn activiteiten verwijs ik u naar zijn websites.

 

De avond werd afgesloten met een discussie over censuur op internet over drie jaar. Dommering heeft drie jaar geleden tijdens een soortgelijke avond aangegeven dat censuur op internet zou exploderen. Destijds constateerde hij dat er enkele vlammetjes waren. Inmiddels zijn deze vlammetjes verschillende grote vuren geworden. Over drie jaar hebben we volgens hem te maken met een intense bosbrand van internetcensuur. Bedankt voor de mooie beeldspraak!

 

De Joode constateert dat commerciële belangen een grote rol zullen spelen bij toekomstige censuur op internet. Als voorbeeld gebruikt hij Brein, die in de naam van de entertainment industrie rechtszaken voert om uit te zoeken in hoeverre zij jurisprudentie kunnen scheppen die censuurbevorderend zijn. Hij gebruikte de recente rechtszaak tegen ISP Ziggo als een voorbeeld van het ‘landjepik spelletje’ van Brein. Volgens De Joode is er een groot gevaar voor uitgebreide toegelaten commerciële censuur als Ziggo haar zaak verliest.

 

Van Daalen waarschuwt voor een samenleving waar onze privacy- en communicatievrijheden worden geschonden om commerciële belangen te beschermen. Volgens hem is een deel van de oplossing de Auteurswet stevig in te perken en na te denken over hoe culturele expressies op andere wijze kunnen worden gestimuleerd. De discussie nam een interessante wending over de toekomst van de entertainment industrie, maar die gaat deze blogpost te buiten.

 

Dommering sloot af met kritiek op de huidige wetgeving die van toepassing is op de bescherming van tussenpersonen, zoekmachines en ISP’s op internet, zoals artikel 6:196c BW. Deze is volgens hem veel te technisch en telecommunicatie-achtig van aard, maar zou in toekomst meer media-achtig vormgegeven moeten worden. Op deze wijze dient content op internet van een vergelijkbare bescherming te genieten als boeken, kranten en de omroepen. Op het moment is het volgens Dommering juridisch gezien vrij spel op internet en bijzondere bescherming van bepaalde partijen zou hier meer rechtszekerheid in kunnen brengen.

BRON: Debalie.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.