NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Verlenging thuiskopieheffing tot 1 januari 2016

Verlenging thuiskopieheffing tot 1 januari 2016

Vorige week is bij Besluit van de Minister van Justitie & Veiligheid besloten dat de thuiskopieheffing voor gegevensdragers wordt verlengd tot 1 januari 2016.

Met de thuiskopieheffing worden cd's en dvd’s, maar sinds 1 januari 2013 ook apparaten met digitale opslag, belast zodat er een vergoeding aan auteurs en artiesten kan worden betaald. Zij worden hierdoor gecompenseerd voor het kopiëren van muziek en films voor privégebruik. Er is veel ophef geweest over de invoer van de thuiskopieheffing. De Auteursrechtrichtlijn staat een beperking van het auteursrecht toe, waaronder die van een privékopie ex artikel 16c Auteurswet, mits deze voldoet aan de vereisten van artikel 5 lid 2 van de richtlijn. De richtlijn stelt in artikel 5 lid 2 sub b onder andere als voorwaarde voor de privé-kopie dat de rechthebbende een billijke compensatie ontvangt. Met de implementatie van de richtlijn stond Nederland voor de keus om of een thuiskopievergoeding te heffen of een downloadverbod te hanteren. Vorig jaar laaide de discussie omtrent het downloadverbod weer op. Na veel debatteren is gekozen voor de thuiskopieheffing.  

Hoewel de huidige thuiskopieheffingen per 1 januari 2014 komen te vervallen wordt gesproken van een verlenging omdat het huidige thuiskopieheffingsysteem gehandhaafd blijft.

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopie (SONT) is in februari 2013 om advies gevraagd over de thuiskopieheffingen per 1 januari 2014. SONT heeft het volgende geadviseerd:

 • Handhaving van het huidige thuiskopieheffingssyteem;
 • De thuiskopieheffing zichtbaar op de factuur vermelden;
 • Een thuiskopieheffing voor e-readers vanwege 1) de sterke stijging van de verkoop van e-readers en 2) het aanzienlijk heffingsplichtige gebruik van e-readers.

Het Besluit strookt deels met de adviezen van SONT. Zo blijft het huidige thuiskopieheffingsysteem gehandhaafd. Maar met betrekking tot de vermelding van de thuiskopieheffing op de factuur wordt overwogen dat artikel 16c Auteurswet geen ruimte biedt om bij Algemene Maatregel van Bestuur voorwaarden te stellen ten aanzien van de factuur die geleverd moet worden bij heffingsplichtige dragers. Het staat partijen wel vrij om op basis van zelfregulering een dergelijke vermelding op de factuur in te voeren. Vooralsnog wordt echter nog geen aanwijzing gezien om ook een thuiskopievergoeding voor e-readers te heffen, ondanks dat naar verwachting de opslagcapaciteit van e-readers snel toe zal nemen. Het volgende werd overwogen:

“Gelet op de geringe overschrijding van de heffingsplichtige minimumnorm en de onduidelijkheid van het onderzoek op het punt van heffingsvrije kopieën en opslagcapaciteit is besloten vooralsnog niet over te gaan tot invoeren van een heffing op e-readers. Dit besluit kan in de toekomst worden herzien indien uit aanvullend onderzoek alsnog de benodigde eenduidige onderbouwing volgt.”

Dat het Besluit vatbaar is voor wijzigingen in geval van toekomstige ontwikkelingen blijkt ook uit het feit dat het Besluit, zo nodig, zal worden aangepast op basis van uitkomsten van lopende procedures omtrent de thuiskopieheffing bij het Europese Hof van Justitie.

Gelukkig voor ons blijft het thuiskopieheffingsysteem gehandhaafd. Vandaag de dag betalen we voor een dvd of cd 3 eurocent extra. Voor een smartphone met minder dan 16 GB betalen we 2,50 euro extra, maar indien de smartphone meer dan 16 GB heeft dan betaal je al 5 euro extra. Ditzelfde geldt voor een tablet. Voor een laptop geldt een heffing van 5 euro. Handhaving van het huidige heffingsyteem betekent dat deze bedragen niet zullen stijgen, althans tot 1 januari 2016 dan.

Auteur: Yentl van den Winkel

BRON: nu.nl, rijksoverheid.nl, ie-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.