NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Verlenging beschermingstermijn Wet naburige rechten

Verlenging beschermingstermijn Wet naburige rechten

Op 1 november aanstaande moet de Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten omgezet zijn naar Nederlands recht. Dit betekent een wijziging  van de thans geldende Wet op de naburige rechten (Wnr). Zoals de naam van de wijzigingsrichtlijn doet vermoeden, strekt zij – in ieder geval – tot verlenging van de beschermingsduur van naburige rechten. Waar voorheen een bescherming van 50 jaar gold (art. 12 lid 1 Wnr), zal vanaf 1 november 2013 een beschermingsduur van 70 jaar hebben te gelden.

Vergrijzing versus jong geleerd

De Commissie is van oordeel dat uitvoerend kunstenaars met een beschermingstermijn van 50 jaar een belangrijk deel van hun leven niet kunnen profiteren van de aan hun uitvoering verbonden opbrengst. Dit aangezien uitvoerend kunstenaars doorgaans op vroege leeftijd een carrière starten, met als bijkomstigheid dat mensen anno 2013 langer leven dan vroeger. Dit maakt dat een steeds grotere groep niet gedurende hun gehele leven bescherming geniet. Het zo geheten “inkomensgat”. Met deze wijziging van wet tracht de Commissie de omvang van dit inkomensgat te verkleinen, danwel zo veel mogelijk weg te nemen.

Fonds

De richtlijn beoogt naast het verlengen van de beschermingstermijn de instelling van een fonds. Dit fonds zal opgericht worden ten behoeve van sessiemuzikanten die tegen betaling van een eenmalig bedrag afstand van rechten hebben gedaan ten tijde van de opname van een fonogram. Door middel van een dergelijke constructie kunnen ook sessiemuzikanten profiteren van de verlengde beschermingstermijn, ook al heeft er dus een buy-out plaatsgevonden.

Harmonisatie

Naast de meer ethische overwegingen wordt ook een kennelijk gemist harmonisatiepuntje gerepareerd.  Men ging er ten tijde van de implementatie van Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten vanuit dat met betrekking tot ‘muziekwerken met woorden’ sprake  zou zijn van een gemeenschappelijk auteursrecht (zie art. 37 lid 2 Aw). Staatssecretaris Teeven meldt in de Nota  van Wijziging dat toentertijd “per abuis” over het hoofd is gezien dat een muziekwerk met woorden (vaak) geen ondeelbaar, gemeenschappelijk werk is waarop de makers een gemeenschappelijk (ondeelbaar) auteursrecht hebben. Veelal zal sprake zijn van meerdere losse eigen werken waar logischerwijs eigen auteursrecht op rust. Deze uitkomst maakte dat art. 1 lid 1 van de wijzigingsrichtlijn, anders dan aanvankelijk gedacht werd, toch aan implementatie onderhevig zou moeten zijn. Dit laatste wordt door de wijziging van de Wnr gerealiseerd.

Door: Merel Rondhuis

BRON: ie-forum.nl, boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.