NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Verkoop domeinnaam leidt tot handeling in strijd met vonnis

Verkoop domeinnaam leidt tot handeling in strijd met vonnis

Al eerder schreef Menno Weij over het vonnis van 13 mei 2009 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden betreffende de domeinnamen clubwear.nl en clubswear.nl. Het gebruik van de domeinnaam clubswear.nl werd toen onrechtmatig geacht, omdat – heel kort gezegd – sprake was van verwarringsgevaar.

Hoewel de grondslag onrechtmatige daad wellicht toen wat opmerkelijk leek, is het tegenwoordig redelijk standaard om naast een eventueel merkrecht of handelsnaamrecht een beroep te doen op onrechtmatige daad (zie bijvoorbeeld het arrest van het hof Den Haag inzake de domeinnamen Taartenwinkel.nl/Gefelicitaart.nl).

Het vastgoedkantoor die de domeinnaam clubswear.nl had geregistreerd en gebruikte voor de verkoop van gelijksoortige - for special moments - “clubwear”, werd veroordeeld waarbij een verbod werd gewezen om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de website met de domeinnaam clubswear.nl te staken en gestaakt te houden, op verbeure van een dwangsom van €1000,- euro (per dag) met een maximum van €20,000,-.

Deze kwestie kreeg een staartje toen vorige week woensdag de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht oordeelde over de vraag of het vastgoedkantoor (nu eiseres) inderdaad aan dit vonnis van 13 mei 2009 had voldaan en of zij de dwangsommen had verbeurd.

Volgens Clubwear had het vastgoedkantoor zich niet aan het vonnis gehouden en werd er executoriaal beslag op de inboedel van het bedrijfspand gelegd. Het vastgoedkantoor vorderde vervolgens het beslag op te heffen, omdat zij wél zou hebben voldaan aan het vonnis. Zij had immers het gebruik van de domeinnaam gestaakt door de webwinkel van de domeinnaam te verwijderen en de domeinnaam over te dragen aan onderneming genaamd Jobtactics, waarbij een afschrift van deze koopovereenkomst aan Clubwear was verzonden.

Wat blijkt? Door de verkoop heeft het vastgoedkantoor niet voldaan aan het vonnis (en de dwangsommen verbeurd), want de zinsnede “te staken en gestaakt te houden” houdt in dat zij ervoor had moeten zorgen dat de website met de domeinnaam niet meer zou worden gebruikt, niet alleen door haar zelf, maar ook niet door iemand anders. Door de verkoop kon namelijk het gebruik van de website gewoon worden voortgezet, zoals volgens de rechter ook gebeurde (r.o.4.4).

De domeinnaam werd namelijk doorgeleid naar een andere website (www.staplingerie.nl), waardoor een zelfde soort onderneming werd gedreven door Jobtactics als voorheen door het vastgoedkantoor. Bovendien bleek uit een brief dat de onderneming Jobtactics aan wie de domeinnaam samen met de domeinnaam staplingerie.nl was verkocht ook deels van het vastgoedkantoor was. Derhalve constateerde de rechter dat het gebruik van de domeinnaam clubswear.nl niet was gestaakt en er in strijd met het vonnis was gehandeld.

Overigens wordt in de rechtspraak doorgaans het enkel doorgeleiden van de domeinnaam naar een domeinnaam die nagenoeg gelijk is aan de andere handelsnaam en de activiteiten van die andere handelsnaam als onrechtmatig wordt beschouwd. Dit was ook het geval in het voornoemde “taartenwinkel-arrest”, hoewel dit geen handelsnaamgebruik (en dus handelsnaaminbreuk) opleverde.

Lees hier het vonnis van 13 mei 2009.

Lees hier het vonnis van 12 mei 2010.

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.