NL EN

Verkeer(d) geregistreerd


Alle kentekens die de politie automatisch vastlegt door middel van camera’s, mogen straks 4 weken worden bewaard. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten waarmee de ministerraad afgelopen week heeft ingestemd.

De politie heeft al eerder kentekens vastgelegd door middel van ‘automatic number-plate recognition’ (ANPR), maar het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) leverde hier felle kritiek op omdat er geen enkele wettelijke basis voor was. Opstelten wil deze wettelijke basis nu creëren door middel van dit wetsvoorstel.

Op dit moment is de politie niet bevoegd om alle kentekens te bewaren en achteraf te raadplegen. Toch denkt het kabinet dat ANPR belangrijk kan zijn voor de opsporing van misdrijven. Straks kan de politie daarom, na een aangifte of ontdekking van een strafbaar feit onderzoeken of de auto van een verdachte op een bepaalde plaats is gesignaleerd.

Dit gaat echter wel ten koste van de privacy. Behalve het kenteken en de foto van het voertuig wordt ook informatie over de locatie, de datum en het tijdstip bewaard.

Het CBP heeft afgelopen februari geadviseerd het wetsvoorstel niet aldus in te dienen en erop gewezen dat:

‘de politie op deze manier de mogelijkheid krijgt om alle passsanten op Nederlandse wegen als potentiële verdachten in politiebestanden op te nemen.’

‘Mede door de onbepaaldheid van het doel ‘opsporing van strafbare feiten’ in samenhang met de bewaartermijn en de geopperde mogelijkheid van centrale opslag wordt een hooiberg van politiegegevens betreffende veelal niet-verdachte personen gecreëerd.’

‘Deze gegevens kunnen vervolgens verder worden verwerkt, waarbij de aard van het gegeven, een kenteken, maakt dat vergelijking eenvoudig te bewerkstelligen is.’

‘Hierbij kunnen zich risico’s voordoen voor de betrokkenen, onder meer doordat de bestuurder niet per definitie de kentekenhouder is.’

‘Het wettelijk mogelijk maken van deze verwerking, die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van een groot aantal burgers, is alleen te rechtvaardigen wanneer de noodzaak daartoe is aangetoond. Het CBP komt echter tot de conclusie dat dit noch wat betreft de subsidiariteit, noch wat betreft de proportionaliteit het geval is.’

Sascha Hoogerwerf

BRON: rijksoverheid, 23-12-2011


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.